Nová knihovna produktů Wavin pro program Cadkon ke stažení zdarma

Nová knihovna produktů Wavin pro program Cadkon ke stažení zdarma
Společnost Wavin Ekoplastik, přední dodavatel plastových potrubních systémů, připravil ve spolupráci s firmou GRAITEC obsáhlou knihovnu produktů Wavin pro populární a hojně využívané programy Cadkon a Cadkon+, které slouží pro projektování vnitřních instalací TZB. Knihovna produktů Wavin pro vnitřní rozvody vody, topení a kanalizace je nyní pro projektanty zdarma ke stažení na www.wavinacademy.cz. […]

AutoPEN Wavin – projekt inženýrských sítí snadno, rychle a zdarma

Společnost Wavin Ekoplastik, přední dodavatel plastových potrubních systémů, zpřístupnil na svém webu praktický softwarový nástroj taktéž již i pro kompletní návrh tlakových rozvodů. Jde o rozšíření populárního programu pro návrhy gravitační kanalizace, který vznikl díky osvědčené spolupráci s firmou AutoPEN. Projektanti mají nyní k dispozici ucelený programový balíček AutoPEN Wavin, který výrazně urychlí a usnadní projektování inženýrských sítí. Program je zdarma ke stažení ze zóny pro projektanty na www.wavinacademy.cz. […]

Wavin Academy: nový portál přináší zkušenosti, trendy a novinky o plastovém potrubí

Společnost Wavin Ekoplastik, lídr v oblasti plastových potrubních systémů, spouští ojedinělý informační a vzdělávací projekt Wavin Academy. Přední odborníci z oboru zde sdílejí své poznatky a zkušenosti z praxe, odpovídají na dotazy odborné i laické veřejnosti a konzultují praktické otázky. Zároveň Wavin Academy organizuje celou řadu vzdělávacích akcí, ať již formou seminářů či online školení. […]

Wavin Ekoplastik nabízí bezplatný software pro plánování venkovních tlakových rozvodů

Společnost Wavin Ekoplastik připravila ve spolupráci s partnerskou firmou AutoPEN firemní verzi aplikace Kladečský plán tlakových rozvodů Wavin, který lze použít k návrhu rozvodů inženýrských sítí. V zóně pro projektanty na www.wavinacademy.cz jsou přitom k dispozici již podobná řešení, například software pro generování podélného profilu kanalizace, práci se situační mapou či pro tvorbu výkazů materiálu. Všechny tyto nástroje poskytuje společnost Wavin Ekoplastik projektantům zdarma. […]

Trubky EVO slaví 8 měsíců po uvedení na trh velký komerční úspěch

Nedávná novinka z produkce českého výrobce plastových potrubních systémů, firmy Wavin Ekoplastik, se stává vyhledávanou volbou pro rozvody vody a vytápění napříč třemi světadíly. Trubky EVO, vyrobené z nového typu polypropylenu PP-RCT, si získaly širší i odbornou veřejnost. Díky materiálovému složení jsou totiž lehčí a odolnější a zajišťují vyšší kvalitu rozvodů i významnou finanční úsporu. […]

Unikátní software pro statické posouzení potrubí od Wavin Ekoplastik

Společnost Wavin Ekoplastik, přední český dodavatel plastových potrubních systémů, představila upgrade specializovaného programu, který provádí statické výpočty plastového potrubí, a výrazně tím usnadňuje práci projektantů. Nově umí tento program počítat nejen uložení vodovodního či kanalizačního potrubí klasickým způsobem do otevřeného výkopu, ale i s pomocí bezvýkopových metod, které nacházejí v praxi čím dál častější uplatnění. Tímto rozšířením se stal software pro statické posouzení potrubí od společnosti Wavin Ekoplastik unikátním nástrojem. Metodika výpočtu statiky pro bezvýkopové technologie není uceleně popsána v žádné technické směrnici nebo jiné normě u nás ani v zahraniční a vznikla ve spolupráci s předními českými statiky a univerzitou VUT Brno. Společnost Wavin Ekoplastik nabízí nástroj projektantům zdarma ke stažení v části projektová podpora na www.wavin.cz. […]

Q-Bic Plus: dvojnásobná rychlost montáže, maximální svoboda v designu a snadná údržba

Společnost Wavin Ekoplastik, přední český specialista na plastové potrubní systémy, představila nový prvek svého osvědčeného systému Intesio. Jedná se o akumulační box Q-Bic Plus, který je určen k vytváření podzemních zasakovacích a retenčních objektů. Dle platné legislativy je dnes každý investor povinen zasakovat dešťové vody ze zpevněných ploch. Pokud to není možné, musí použít před napojením na kanalizaci nebo recipient retenční systémy. […]