21/08/2008

Služby

Public Relations

Kdy využít PR?

 • Pro posílení povědomí o firmě, značce nebo produktu
 • V době uvedení nových produktů/služeb
 • V případě krizových situací pro vylepšení renomé
 • Pro posílení vztahů s veřejností odbornou i laickou
 • Při sdělování informací potenciálním zákazníkům ve snaze podpořit prodej, udržet nebo zlepšit reputaci
 • Pro získání zpětné vazby od zákazníků, podle kterých můžete následně upravit svoje metody a techniky prodeje a komunikace

Co nabízíme?

 • Návrh komunikační strategie
 • Zajištění pozitivní publicity v médiích
 • Komunikaci s médii formou tiskový zpráv, tiskových konferencí, briefingů a  odborných či osvětových článků za účelem podpory značky, produktu či kampaně
 • Krizové PR
 • Přípravu firemních magazínů či výročních zpráv
 • Organizaci akcí pro veřejnost laickou i odbornou (konference, školení, večírky, setkání se zákazníky či partnery apod.)
 • Monitoring médií

Marketing

Jak nejlépe

 • oslovit své cílové zákazníky?
 • prezentovat své produkty a služby?
 • komunikovat s vnějším prostředím?

Co nabízíme?

 • Návrhy a realizace plánů marketingu a propagace za účelem podpory prodeje a zvýšení image u odborné i široké veřejnosti.
 • Návrhy mediálních kampaní na podporu prodeje a značky, nákup prostoru v médiích tištěných, online i broadcast.
 • Návrhy a organizace společenských, vzdělávacích, prodejních či sportovních akcí.
 • Vše na klíč!

Školení

Nabízíme realizaci školení a workshopů v oblastech:

 • Prezentační a komunikační dovednosti
 • Mediální tréning
 • Jak napsat tiskovou zprávu/článek/rozhovor?
 • Jak využít média pro rozvoj firmy?