Oracle API Platform Cloud Service zjednodušuje sdílení informací napříč platformami

Nová služba umožňuje efektivně řídit celý životní cyklus rozhraní pro výměnu dat mezi aplikacemi. Společnost Oracle rozšířila svou cloudovou platformu o službu Oracle API Platform Cloud Service, která zákazníkům nabízí především nové možnosti integrace. Příslušné vývojové nástroje a další technologie pro návrh i řízení rozhraní (API – application programming interface) byly jednak vytvořeny přímo ve společnosti Oracle, jednak získány akvizicí české firmy Apiary. […]