ARBES dodává řešení pro komunikaci s Centrálním depozitářem

ArbesARBES Technologies, přední evropský dodavatel softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví, připravil v rámci svého systému pro správu portfolií a obchodování na peněžních a kapitálových trzích ARBES TOPAS podporu požadavků a agend souvisejících s nově vzniklým Centrálním depozitářem cenných papírů, který od 1. 7. 2010 plně nahradí dosavadní Středisko cenných papírů. Nový modul umožní jak obchodníkům s cennými papíry, tak i samostatným členům Centrálního depozitáře, kteří systém ARBES TOPAS nepoužívají, poskytovat občanům on-line všechny služby nahrazující servis stávajících poboček SCP.

Nový modul ARBES TOPAS Centrální depozitář podporuje všechny služby poskytované Centrálním depozitářem cenných papírů (CD), k nimž patří například evidence osob a jejich účtů, agendy sloužící k informování a převzetí nového klienta a jiné. Zároveň řeší potřeby vyplývající z povinností, které zavedení CD vyžaduje.

Modul může být provozován samostatně nebo spolu s ostatními moduly v rámci systému ARBES TOPAS. Může tak být používán jak obchodníky s cennými papíry, tak i členy zajišťujícími vypořádání převodů v systému CD nebo evidenci práv k cenným papírům.

Modul ARBES TOPAS CD podporuje následující funkční bloky:

  1. Evidence osob a jejich účtů
  2. Služby související s informováním a převzetím nového klienta
  3. Evidence zástav, blokací a PPN
  4. Převody v rámci CD
  5. Vypořádání převodů

ARBES Technologies se vývoji informačních systémů pro správu investic a obchodování na kapitálových trzích věnuje již od roku 1993. Řešení ARBES TOPAS pokrývá procesy Front Office i Back Office a nabízí rozsáhlou škálu produktů a metod pro oceňování portfolií veřejně obchodovatelných cenných papírů a běžných typů OTC derivátů kurzy z renomovaných agenturních zdrojů jako např. Reuters nebo Bloomberg. Specializované moduly umožňují kontrolu zákonných a statutárních limitů a operativní risk management v reálném čase. Aplikace je vybavena sadou rozhraní pro export a import obchodů, komunikaci s vybranými trhy a bankami, a to buď přímo, nebo pomocí protokolu SWIFT.

Pro uživatele systému ARBES TOPAS, kteří obchodují na Burze cenných papírů Praha, je připravena sada s on-line napojením na burzovní systém a s vedením deníku makléře včetně podpory právě zaváděné rozsáhlé novely této agendy. Sestava pro makléřské firmy zahrnuje i nástroje pro aktivní hromadnou správu portfolií a FIX rozhraní pro klienty i pro obchodování s jinými obchodníky. Klienti mohou do systému přistupovat i přes internetový modul ARBES TOPAS eBroker.

Řešení ARBES TOPAS používá v reálném čase 15 zákazníků s více než tisícovkou uživatelů, mezi které patří Investiční společnost České spořitelny, Investiční společnost Komerční banky, ING Bank, ABN Amro Bank, PPF, Penzijní fond České spořitelny a další.

O společnosti ARBES Technologies
Společnost ARBES Technologies, tvůrce a dodavatel softwarových systémů, byla založena v roce 1991. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES Technologies zahrnuje řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a factoring, CRM a ERP řešení. Skupina ARBES Technologies využívá své silné vývojové základny v Praze a působí v řadě evropských zemí. Další informace jsou k dispozici na www.Arbes.com.