ARBES podporuje obchodování podílových fondů společnosti ATLANTIK finanční trhy

Arbes Technologies, přední evropský dodavatel softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví, zahájil implementaci specializovaného řešení pro nákup a distribuci podílových fondů Arbes TA (Transfer Agency) ve finanční skupině ATLANTIK. Tento projekt inovuje interní procesy společnosti ATLANTIK a usnadňuje tak postupy v oblasti investování do podílových fondů.

Finanční skupina ATLANTIK působí ve dvou zásadních sférách finančního trhu. Je kapitálově nejsilnějším nebankovním obchodníkem s cennými papíry na českém trhu a ročně zobchoduje více než 130 miliard korun. Zároveň se zabývá asset managementem, neboli správou aktiv. V rámci zkvalitnění a zefektivnění svých procesů implementuje ATLANTIK nový informační systém, který automatizuje všechny procesy související s distribucí podílových listů.

Ve výběrovém řízení zvítězila společnost Arbes Technologies, jejíž řešení Arbes TA představuje všestranný a ověřený systém pro investiční fondy a společnosti distribuující podílové listy fondů. Systém spravuje transakce s akciemi a podílovými listy a vede příslušná portfolia drobných i institucionálních investorů. Umožňuje také jak primární investice a zpětné odkupy podílových listů, tak i účtování majetku takto emitovaných fondů a automatizaci a účtování peněžních toků mezi investičními a obchodními účty. Řešení dále umožňuje i výpočet cen podílů a poskytování dalších služeb registru jako jsou například blokace, zástavy a podobně.

ARBES TA představuje sofistikované řešení, které je ve své kategorii srovnatelné s nejlepšími světovými systémy tohoto typu, což potvrdil i úspěšný zápis do Barringtonovy studie, která se oblastí informačních systémů v oblasti Transfer Agency dlouhodobě zabývá.

Řešení Arbes TA jsme vybrali především pro jeho funkční i procesní vyspělost a široké zázemí odborníků, kterými společnost Arbes disponuje. Nový systém představuje jeden ze základních nástrojů rozšíření našich produktů a služeb,“ uvedl Miloslav Martinek, finanční ředitel společnosti Atlantik FT. „Od implementace očekáváme vedle maximální automatizace procesů v rámci nově zaváděné agendy i optimalizaci provozních nákladů,“ dodal.

Rutinní provoz systému je naplánován na říjen 2009. V rámci projektu se předpokládá i úzké propojení se systémem Arbes Topas, který zákazník úspěšně provozuje pro obchodování na kapitálových trzích již více než 10 let.

„Společnost Arbes byla pro projekt vybrána především na základě bohatých zkušeností a četných referencí. Velkou předností byla také schopnost specialistů společnosti Arbes nejen zajišťovat implementaci technologického řešení, ale aktivně se účastnit i na vymýšlení a tvorbě procesů, produktů a služeb se silným zaměřením na marketingové aspekty,“ uvedl Roman Havlík, ředitel divize informačních systémů pro finanční instituce ve společnosti Arbes Technologies.

O společnosti ATLANTIK finanční trhy
ATLANTIK je prestižní finanční skupina, součást holdingu KKCG Finance, která nabízí služby v oblasti financí, obchodování na finančních trzích ,správy majetku a poradenství. ATLANTIK finanční trhy je kapitálově nejsilnějším nezávislým obchodníkem s cennými papíry na českém trhu. V roce 2008 objem obchodů dosáhl celkové výše 131 mld. korun. ATLANTIK finanční trhy tím potvrdil své postavení čtvrtého největšího obchodníka s cennými papíry v ČR. ATLANTIK finanční trhy prostřednictvím svých partnerů využívá pro své klienty analýzy více než 3 500 společností a znalostí 800 špičkových analytiků celého světa. I proto zaznamenává stálý nárůst klientů, kteří mají o tento způsob obchodování zájem. Více informací naleznete na www.atlantik.cz.

O společnosti ARBES Technologies
Společnost ARBES Technologies, tvůrce a dodavatel softwarových systémů, byla založena v roce 1991. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES Technologies zahrnuje řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a factoring, CRM a v neposlední řadě i ERP řešení. Skupina ARBES Technologies využívá své silné vývojové základny v Praze a působí v řadě evropských zemích. Další informace jsou k dispozici na www.arbes.com.