ARBES Technologies představil FEIS [M] – řešení pro finanční a ekonomické řízení menších a středních společností

ArbesŘešení FEIS [M] je možné připravit, nasadit a předat do rutinního provozu během pouhého jednoho měsíce a lze jej provozovat i v režimu SaaS (Software as a Service).

FEIS [M] je ekonomický informační systém určený pro potřeby menších a středních firem. Obsahuje veškeré potřebné účetní agendy, controlling, fakturaci, majetek a uživatelský nástroj pro tvorbu sestav a manažerských reportů. Je postaven na bázi úspěšného robustního produktu ARBES FEIS, který je v současnosti využíván jako hlavní podnikový informační systém u více než stovky českých i zahraničních firem a institucí. FEIS [M] je možné provozovat i jako službu, kdy zákazník platí za pronájem jen měsíční paušál bez jakýchkoliv dalších poplatků, včetně nákladů na implementaci.

„Řešení FEIS [M] vybírá z verze FEIS nejlepší funkcionalitu pro potřeby menších a středních firem tak, aby bylo nasazení IS pro zákazníka co nejméně zatěžující, a to nejen z hlediska časové náročnosti, ale i nákladů a součinnosti klíčových uživatelů,“ uvedl Pavel Jiruše, ředitel divize podnikových informačních systémů společnosti ARBES Technologies. „Zároveň je systém postaven na vyspělé technologické platformě připravené pro růst firmy, změny zaměření a procesů či individuální změny a úpravy, čímž se zásadně odlišuje od „krabicových“ systémů,“ dodal.

Při standardním způsobu implementace je možné FEIS [M] nasadit do jednoho měsíce od podpisu smlouvy, při využití SaaS modelu je možné ostrý provoz zahájit ještě rychleji, dosavadní zkušenosti hovoří o cca 2-3 týdnech.
Při růstu firmy, jejích potřeb či expanzi do zahraničí je kdykoliv (bez jakékoliv reinstalace) možné FEIS [M] jednoduše rozšířit o funkcionalitu produktu FEIS, ať už se jedná o celé moduly skladů, CRM, řízení cash flow, nebo funkcí WorkFlow, IFRS, legislativní úpravy pro další EU země apod.
Součástí FEIS [M] je i univerzální rozhraní pro import/export dat pro integraci s výrobními, logistickými či personálními systémy.
FEIS [M] je postaven na principu použití parametrizace, je tedy možné na stejné verzi nastavit různé podoby systému pro různé zákazníky.
FEIS [M] je vhodný pro všechna odvětví i právní formy vlastnictví – od státních, příspěvkových a rozpočtových organizací po akciové společnosti.

Vedle standardního způsobu pořízení mohou zájemci o řešení FEIS [M] využít naprosto odlišný koncept SaaS (Software as a Service) – za softwarové licence a služby tak platít formou měsíčního pronájmu. Využitím formy pronájmu řešení jsou investiční náklady ve statisících nahrazeny měsíčním paušálem zahrnujícím úhradu licencí, služeb, kompletního servisu, dodávek nových verzí a legislativní podpory.

Příklad výpočtu obou variant pořízení FEIS [M] pro zákazníka – 5 uživatelů (cca 20-100 zaměstnanců), kompletní nastavení:

A) klasické pořízení:

Cena softwaru…………………………………….. ……….300 000,-

Cena implementace ………………………………………288 000,-

Navíc je potřeba přičíst případné náklady na pořízení serveru a databáze

Roční poplatek SW údržby ….…………………………. 60 000,-

B) pronájem systému:

Měsíční poplatek za pronájem*)…………………………. 21180,-

*) cena obsahuje pronájem softwaru, konzultačních služeb a servisu, maintenance

O řešení ARBES FEIS

První verze řešení ARBES FEIS, určeného primárně pro větší společnosti, byla na trh uvedena již v roce 1994 a dnes jej využívá více než 120 zákazníků z řad obchodních, leasingových a finančních společností a zdravotních institucí. Ke spokojeným zákazníkům patří například Mafra, CCS, GE Money Bank, Povodí Vltavy či Zdravotnický holding Královehradeckého kraje.
ARBES FEIS nabízí komplexní správu ekonomické a účetní agendy klienta s možností jak přizpůsobení se stávajícím interním pracovním postupům a dělbě práce, tak racionalizace zavedením postupů nových. Řešení je vybaveno sadou rozhraní pro komunikaci s aplikacemi elektronického bankovnictví, Českou poštou a jinými externími aplikacemi. ARBES FEIS je plně kompatibilní s databází Oracle 10g a 11g.

O společnosti ARBES Technologies
Společnost ARBES Technologies, tvůrce a dodavatel softwarových systémů, byla založena v roce 1991. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES Technologies zahrnuje řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a factoring, CRM a ERP řešení. Skupina ARBES Technologies využívá své silné vývojové základny v Praze a působí v řadě evropských zemích. Další informace jsou k dispozici na www.arbes.com.