ARBES v roce 2011 rostl o 20 procent

Společnost ARBES Technologies, přední evropský dodavatel softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví, uzavřela 20. rok svého působení na trhu symbolickým finančním výsledkem – meziročně se jí podařilo zvýšit čistý zisk o 20 procent. Čistý zisk tvořil 12,7 milionů korun a celkové výnosy 188,6 milionů korun, což představuje 10 % růst oproti předchozímu roku.

Významný podíl na celkových tržbách měly zejména tržby za vlastní výkony, které meziročně vzrostly o 9 % na 167,5 milionů korun, a podílely se tak 88,8 procenty na celkovém ročním výnosu firmy. Na dobrém finančním výsledku se projevil prodej vlastních informačních systémů, které během roku 2011 společnost dodala mnoha významným zákazníkům, hlavně v oblasti finančnictví a zdravotnictví. Vedle družstevní záložny Creditas či nově vzniklé banky AirBank, šlo například i o Banco Rural Europa v Portugalsku, Equilor v Maďarsku či Poštovou banku na Slovensku.

„Rok 2011 byl pro naši společnost úspěšným. Velmi nás těší, že z našich produktů a služeb profituje rostoucí počet zákazníků, kteří zároveň oceňují i náš proaktivní přístup v řešení jejich potřeb,“ uvedl Jiří Žůrek, výkonný ředitel společnosti ARBES Technologies, a doplnil: „V současné době pracujeme na vývoji nových produktů a organizaci nových služeb, a proto věříme, že rok 2012 pro nás bude neméně úspěšným.“

O společnosti ARBES Technologies
Společnost ARBES Technologies, tvůrce a dodavatel softwarových systémů, byla založena v roce 1991. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES Technologies zahrnuje řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a factoring, CRM a ERP řešení. Skupina ARBES Technologies využívá své silné vývojové základny v Praze a působí v řadě evropských zemí. Další informace jsou k dispozici na www.arbes.com.