BYZNYS podporuje obchodování VSK Profi

logo-jkr-webSpolečnost VSK Profi, přední český velkoobchod se zbožím z oblasti techniky stlačeného vzduchu, si pro kompletní zastřešení svých podnikových agend a provázání jednotlivých podnikových procesů vybrala ERP systém třídy BYZNYS od společnosti J.K.R.

Před zahájením samotné implementace shromáždili konzultanti J.K.R. všechny požadavky společnosti VSK Profi na funkčnost informačního řešení, mezi které patřilo především zpracování veškerých podnikových postupů v rámci jednoho systému, možnost práce s daty pomocí nástrojů SQL serveru a elektronické podání výstupů. Zároveň proběhl audit hardwarového vybavení a stanovil se harmonogram vlastní implementace s upřesněním pracovních postupů.

První implementační fáze započala instalací nového serveru s OS Windows 2003 Serverem a SQL Serverem 2008, po které následovalo samotné nasazení ERP systému třídy BYZNYS. Dalším krokem byla podrobná a opakovaná školení obsluhy a garanta řešení, na což navázala druhá fáze implementace, ve které došlo k testovacímu převodu dat a proběhlo zkušební období pro práci obsluhy s novým řešením.

Rutinní provoz byl zahájen převedením datové základny stávajících systémů do ERP třídy BYZNYS. Po kontrole převedených dat byla do systému postupně zapojována jednotlivá pracoviště, přičemž prvotně byl zajištěn provoz obchodního oddělení a skladu, následovala oblast účetnictví a zpracování mezd.

Mezi hlavní přínosy nového řešení pro společnost VSK Profi patří kromě sjednocení veškerých podnikových agend také možnost elektronických výstupů ze systému (kontingenční tabulky pro sledování prodejů a obratů dle dodavatelů nebo tisk dokladů do PDF a následné odeslání e-mailem). Rozsáhlé změny dle požadavků uživatele byly provedeny také v zobrazení jednotlivých formulářů.

David Suchopár, konzultant společnosti J.K.R., k implementaci říká: „Nasazení ERP třídy BYZNYS ve společnosti VSK Profi proběhlo v několika fázích. Prvním a nejobsáhlejším krokem bylo sjednocení obchodní agendy do jednoho systému. Díky tomu odpadla veškerá evidence mimo systém, čímž se snížila pracnost a zároveň se zlepšila informovanost jednotlivých pracovníků a obchodních zástupců společnosti. Důraz byl kladen na skladovou evidenci, tvorbu prodejních cen, zajištění objednávek a jejich realizace, dále pak na včasnou a správnou informovanost obchodních zástupců v oblasti pohledávek a platební morálky zákazníků. V dalších krocích byla zajištěna agenda účetní a v neposlední řadě také výstupy a přehledy pro potřeby managementu společnosti, které je nyní možné získávat v kratších termínech a v přesnější podobě.“

Luboš Fistr, jednatel společnosti VSK Profi, o zavedení BYZNYSu říká: „Po implementaci podnikového informačního systému od J.K.R. došlo v naší společnosti k zefektivnění chodu obchodního oddělení, a to zejména díky možnosti připojení vzdálených stanic přes VPN, archivaci kalendářových záznamů a dat o provedených jednáních či snadnějšímu a rychlejšímu přístupu k datům týkajících se odběrů zákazníků. Hlavním přínosem pro toto oddělení je však především zvýšení podílu práce obchodních referentů v terénu a nárůst objemu schůzek na úkor práce home-office.“

„V oblasti evidence objednávek a logistiky došlo k výraznému zlepšení informovanosti zákazníků. Extrémně se urychlila agenda vystavování objednávek dodavatelům a došlo k zpřehlednění rezervací, včetně termínů dodání. Celkově se tím snížila chybovost úseku a zvýšila se spokojenost našich zákazníků,“ vyjmenovává další přínosy Fistr.

„Díky novému systému se také podařilo snížit objem skladových zásob o 30% a redukují se výrazně nadlimitní skladové zásoby. Dále se výrazně vylepšil dohled nad platební morálkou zákazníků, což nám přineslo posun v cash-flow firmy. Systém nám umožnil plánovat náklady a i v časech hospodářské recese fungovat s nepatrným snížením zisku. V blízké budoucnosti pak hodláme systém rozšířit ještě o BI modul, zakázkovou aplikaci na evidenci prodaných kompresorů a další možnosti, které systém BYZNYS nabízí,“ dodává Fistr.

O společnosti VSK Profi
Společnost VSK Profi patří mezi největší velkoobchody se zbožím z oblasti techniky stlačeného vzduchu. Na českém a slovenském trhu firma působí od roku 1998 a v současné době nabízí široký sortiment více než 12 000 produktů od předních světových výrobců. Své zboží dodává více než 200 obchodním partnerům a zásobuje přes 2 000 výrobních podniků. VSK Profi exkluzivně zastupuje společnosti MARK Compressors, API Pneumatic a LUDECKE Armaturen.

O společnosti J.K.R.
Společnost J.K.R. je s produkty řady Byznys předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů. Byla založena v roce 1991 v Příbrami, dnes má celostátní působnost a kromě příbramské centrály má pobočky v Praze, Plzni a Teplicích. Také disponuje rozsáhlou sítí smluvních partnerů.
Informační systémy třídy Byznys využívá v Česku více než 1 200 instalací v nejrůznějších oblastech podnikání. Mezi zákazníky figurují například Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, Dopravní podnik města Pardubic, H & H Hotels, Humi Outdoor, Marimex, Ravak, Ryor či Vltava-Labe-Press.