Chování spotřebitelů v digitálním věku

oracleSpolečnost Oracle ve spolupráci s agenturou The Future Laboratory, jež se zabývá poradenstvím ohledně budoucích trendů, představila studii Capitalising on the Digital Age, která zkoumá, jak změny chování spotřebitelů v digitálním světě staví před telekomunikační a mediální společnosti nové výzvy.

The Future Laboratory dala dohromady panel odborníků z celého světa, mezi nimiž byl Martin Lindstrom (autor knihy Buyology), Hugh Garry (BBC Radio 1 Interactive) a Anders Sandberg (Future of Humanity Institute, University of Oxford), aby se zamysleli nad tím, jaký dopad budou mít současné a nově se objevující společenské, kulturní, ekonomické a technologické faktory na budoucí obchodní modely mediálních a telekomunikačních společností.
Panel hodnotil vlivy jako nástup „freemium“ služeb, stoupající profesionalitu kreativních spotřebitelů a technologické inovace jako sémantické prohledávání filmů a videa. Snažil se vytvořit obrázek o spotřebě médií v příštích pěti až deseti letech.
Studie Capitalising on the Digital Age předpovídá následující fenomény:
Digitálně doplněnou realitu – Videobrýle a postupem času i takto vybavené kontaktní čočky digitálně obohatí každodenní život o trojrozměrné zážitky, které uživatele zcela pohltí.
Kontextový branding – Prediktivní a geoprostorový software umožní značkám cílit na vrtochy spotřebitelů prostřednictvím kontextového brandingu. Současné formáty a modely reklamy budou čím dál více nadbytečné.
„Supertising“ – Několik obrazovek v domácnosti umožní jejím různým členům sledovat různé programy. V souvislosti s tím lze šít reklamu na míru jednotlivým divákům.
Emoční profilování – Zapojení emocí a hlubší vazby nahradí oči diváků jako dominantní měnu obchodování s médii.
Soukromí na prodej – Spotřebitelé si začnou uvědomovat, jak důležitá jsou jejich osobní data pro společnosti, které jim chtějí poskytovat všudypřítomnou zábavu na míru.
‘Crowd-charging’ – Crowd-sourcing, který se už uplatňuje ve vývojových a marketingových aktivitách, by mohl rovněž změnit modely generování příjmů společností, jež budou přispěvatelům účtovat za privilegium účastnit se kreativního procesu.
Kultura doporučení – Digitální budoucnost neznamená, že si naladíte určitý televizní kanál. Budou k dispozici služby, které pomohou spotřebitelům orientovat se ve spoustě nabízených možností a zároveň jim budou nabízet doporučení.

The Future Laboratory identifikovala řada strategií, které by mediální firmy měly brát v úvahu s ohledem na měnící se podmínky na trhu a preference zákazníků, aby se připravily na budoucnost:
Budování a udržování důvěry zákazníků – Důvěra bude nejdůležitějším aspektem značky, klíčem k získání přístupu k lukrativnějším vztahům se zákazníky a konkurenční výhodě. Uživatelé se budou chtít cítit natolik dobře, aby byli ochotni vstoupit do nového typu vztahu, který je třeba pro osobní, kontextové zážitky.
Staňte se tím, kdo doporučuje – Společnost, na kterou se spotřebitelé obracejí, když se snaží zorientovat v záplavě možností, bude mít vynikající podmínky pro generování zisku.
Připravte se na nové modely generování příjmů – Místo soustředění na hlavní položku se společnosti budou čím dál více soustředit na hodnotu dodatečných produktů, možností přizpůsobení a personalizace.
Chytřejší účtovací systémy – Mediální společnosti se budou muset adaptovat na měnící se modely tržeb, podporovat mikroplatby a rozdělovat peníze i mezi partnerské třetí strany.
Staňte se tím, kdo koordinuje – V dlouhodobé perspektivě budou digitální média charakterizována aliancemi a partnerstvími mezi specializovanými poskytovateli. Jak se společnosti strkají o své pozice v partnerstvích, která nabídnou dokonale integrované digitální zážitky, hlavní cenu si odnese ta firma, která se jako koordinátor stane centrem.
Efektivní, intuitivní zabezpečení – Výzvou bude, jak integrovat efektivní zabezpečení do světa digitálních transakcí se snadnými, hladce integrovanými uživatelskými zážitky bez ohledu na to, jaký kanál si uživatel zvolí.

Ve světě, kde úspěch bude často záviset na otevřenosti vztahů se zákazníky, identifikuje studie Capitalising on the Digital Age jedinečnou příležitost pro telekomunikační společnosti. Vzhledem k tomu, že vlastní povaha jejich podnikání jim umožňuje vědět toho o spotřebiteli daleko víc – například kde je, za co utrácí, jaký obsah nebo aplikace si stahuje – mají inherentní výhodu pro přizpůsobení budoucích zážitků na míru jednotlivci.
Studie je ke stažení na adrese www.Oracle-Marketing.com/MediaFutureTrendsReport.

Gordon Rawling, senior marketingový ředitel Oracle Communications pro region EMEA, řekl: „Mediální odvětví se musí vypořádat s nejrůznějšími výzvami vyplývajícími z digitálního životního stylu veřejnosti. Klesající tržby z reklamy stupňují naléhavost otázek, jak kapitalizovat na nových technologiích, zapojit nové cílové skupiny a povzbudit zákazníky, aby platili za digitální obsah. Capitalising on the Digital Age vrhá určité světlo na kroky, které musí mediální firmy podniknout, aby si zajistily prosperitu v tomto novém prostředí – například budování užších vazeb se zákazníky nebo přípravu systémů pro kapitalizaci na nových modelech poskytování a generování tržeb.“

Richard Windsor, analytik společnosti Nomura International, řekl: „Silné, etablované pozice nepřetrvají do příští generace. Telekomunikační a mediální společnosti musí teď začít pracovat na posilování svých výhod, aby dokázaly vydělávat v novém prostoru.“

Tom Savigar, strategický ředitel společnosti The Future Laboratory, řekl: „Vzniká nová digitální ekonomika, v níž bude hodnota spočívat v přístupu ke zvykům a touhám zákazníků. Výměnou za to jim společnosti budou pomáhat orientovat se v záplavě digitálních možností. Ovšem jediným způsobem, jak z toho něco mít, je získat si důvěru.“

Martin Lindstrom, autor knihy Buyology, řekl: „Kontextový branding se stane běžnou záležitostí. Celý svět bude v budoucnu založen na načasování a kontextu a jen málo reklam bude existovat mimo tento prostor.“ Dále uvedl: „Většina společností se příliš rychle snaží začít generovat tržby. Důvěru nelze získat a vybudovat za jediný den – trvá to roky – a bohužel to vypadá, že jen málo značek má trpělivost si počkat.“

Carsten Beck, ředitel výzkumu organizace Copenhagen Institute for Future Studies, řekl: „Problém, který průmysl musí překonat, je ten, že se manažeři často drží toho, co dobře znají. Obchodní modely musí být flexibilní a společnosti musí být připraveny naplno se pustit do změn.“

Gianvito Lanzolla, Cass Business School, řekl: „Jde o to, že žádná společnost nemůže uspět sama. Společnosti budou muset postupovat koordinovaně, aby mohly realizovat všechny dostupné tržby – které jsou velmi zajímavé. Vtip bude v tom, vybudovat palebnou sílu, abyste dosáhli největší ziskovosti.“

Podpůrné zdroje
Oracle Media Intellectual Property Management
Produkty Oracle pro média a zábavu

Oracle Communications
Společnost Oracle je světová jednička v oboru komunikací, její aplikace používá 20 z 20 největších komunikačních společností světa. Oracle Communications integruje oborově specifická řešení BSS a OSS s portfoliem poskytování služeb založených na standardech, s možnostmi špičkových podnikových aplikací Oracle, nástrojů business inteligence, middlewarem třídy operátorů a databázovými technologiemi. Řešení Oracle Communications umožňují poskytovatelům služeb rychle uvádět na trh konvergované služby další generace, zvyšovat spokojenost a věrnost zákazníků a snižovat náklady na podnikání a síť. Další informace najdete na webu http://www.oracle.com/industries/communications.

O společnosti Oracle
Oracle (NASDAQ: ORCL) je největší světový dodavatel podnikového softwaru. Další informace o společnosti Oracle najdete na webu http://www.oracle.com.