Cizinci pracující v Česku mají zájem o výuku českého jazyka

Cizinci pracující v ČR v oboru podnikových služeb mají rostoucí zájem o výuku češtiny. Z šetření asociace ABSL, která sdružuje poskytovatele podnikových služeb, vyplývá, že řada zaměstnavatelů z tohoto oboru proto svým zahraničním zaměstnancům začala jako benefit poskytovat výuku českého jazyka, zájem ovšem často převyšuje kapacitu vypsaných kurzů.

Počet cizinců žijících v ČR neustále stoupá. V loňském roce překonal půlmilionovou hranici, přičemž dvě třetiny z nich tvoří Ukrajinci a Slováci. Práci nacházejí v celé řadě oborů, nejčastěji v odvětví podnikových služeb, kde dnes tvoří již více než třetinu všech zaměstnanců. I z toho důvodu je komunikačním jazykem většiny center obvykle angličtina, celkem se však v centrech podnikových služeb hovoří 33 jazyky. „Češtinu cizinci obvykle při práci používat nepotřebují, nicméně z jejich strany sledujeme rostoucí zájem o znalost alespoň základů českého jazyka, usnadní jim to totiž základní orientaci v zemi, ve které žijí,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL. Dle Radky Bellissimo, ředitelky centra podnikových služeb pro Newell Brands EMEA, cizinci vítají možnost výuky češtiny i z důvodu snazšího jednání s úřady: „Našim zahraničním pracovníkům chceme tímto způsobem i zjednodušit život u nás. Cílem je, aby se jim v ČR líbilo a měli zájem zůstat co nejdéle.“

Zájem o češtinu má zejména mladší generace, absolventi vysokých škol, kteří v ČR sbírají profesní zkušenosti a mají zájem rozšířit i jazykové znalosti. Řada zájemců je však motivována i osobními důvody, například česky hovořícím životním partnerem. Nejčastěji centra poskytují svým cizincům češtinu pro začátečníky, výjimkou však nejsou ani kurzy pro pokročilé. Dle Romana Pavlouška, ředitele centra podnikových služeb Atlas Copco, nesou kurzy své ovoce: „V našem centru v Brně pracují zaměstnanci z celkem 19 zemí. Mám radost, že část se jich dnes již v běžných situacích česky bez problémů domluví.“

V průměru kurzy češtiny navštěvuje 15 – 20 % zaměstnanců z řad cizinců, zájem však roste a v některých centrech ani nestačí nabízená kapacita.