Díky ekologickému závazku získalo 99% produktů Kyocera označení “Zelený”

Závazek společnosti Kyocera k harmonickému soužití s přírodou a s vizí pro ochranu životního prostředí do roku 2020 je rozdělen do tří hlavních oblastí: Zelené produkty, Zelené továrny a Zelená komunikace.

Od založení společnosti se celá skupina KYOCERA Corporation zavázala k environmentálnímu řízení a cílům pro udržitelný firemní rozvoj a zároveň se snaží spojit cíle ekologie a ekonomiky prostřednictvím produktů šetrných k životnímu prostředí a CSR aktivit (CSR – Corporate, Social, Responsibility).

Každý produkt, který společnost prodává, by měl přispět ke zlepšení globálního prostředí. Proto byla stanovena firemní koncepce environmentálního vědomí, která má aktivně směřovat k prevenci klimatických změn, úspoře zdrojů a energie a snížení nebezpečných látek, a stanovila tak hodnotící kritéria pro každý jednotlivý produkt. Podle posledního reportu CSR bylo ve fiskálním roce 2017 99% výrobků KYOCERA označeno jako Zelený produkt.

Podobně společnost KYOCERA Document Solutions, která řeší správu a řízení dokumentů v rámci skupiny, provádí činnosti v oblasti ochrany životního prostředí v různých aspektech včetně dlouhověkosti, 3R designu (reduce, reuse and recycle – snížení, opětovné použití a recyklace) a konstrukce s nízkou spotřebou energie, která snižuje emise skleníkových plynů.

Skupina KYOCERA je součástí United Nations Global Compact, největší světové iniciativy v oblasti udržitelnosti podnikání. Jedním z hlavních cílů je prosazování ekologických iniciativ podporujících preventivní přístup k environmentálním výzvám; a tak podniká iniciativy na podporu větší odpovědnosti za životní prostředí a podporu rozvoje a šíření technologií šetrných k životnímu prostředí.

Iniciativy provedené v uplynulém rozpočtovém roce přinesly společnosti KYOCERA sedm ocenění v této oblasti.