Epicor Customer Profit Analyzer vyhodnotí zákazníky

Společnost Epicor Software Corporation, přední dodavatel softwarových řešení pro řízení podnikových procesů v organizacích ze sektoru výroby, distribuce, prodeje a služeb, uvádí nástroj Epicor® Customer Profit Analyzer. Jedná se o řešení z kategorie Business Intelligence (BI), které distributorům umožní určit nejziskovější i nejméně ziskové zákazníky. Pro posouzení zákazníků slouží rovnice kombinující řadu faktorů. Distributoři budou moci tímto způsobem také zjistit, jaký je vztah mezi hrubou marží při transakcích se zákazníky a skutečným ziskem společnosti.

„Poznat, kteří zákazníci generují největší zisk – a proč – může v jakémkoliv oboru podnikání umožnit podstatné zlepšení ekonomických výsledků,“ uvádí Robert Ruisl, Territory Manager společnosti Epicor Software Czech. Na rozdíl od tradičních systémů Activity-Based Costing (způsob přiřazování nákladů pomocí jejich rozpočítání na jednotlivé procesy), které jsou obvykle neúměrně složité a nákladné na implementaci, nabízí nástroj Epicor Customer Profit Analyzer jednoduchý způsob, jak si distributoři mohou své podnikání rozdělit na jednotlivé segmenty, v nich analyzovat zákazníky a na základě výsledků upravit svou podnikatelskou strategii.

Nástroj Customer Profit Analyzer umožňuje za pomoci dat získaných ze zákazníkova ERP systému zodpovědět např. následující klíčové otázky:

Dokážete identifikovat svých 10 nejziskovějších zákazníků? Pokud ano, co děláte pro to, abyste si je udrželi?

Víte, kolik zákazníků je pro vás v současnosti ztrátových?

Víte, jaká skupina zákazníků představuje pro vaše podnikání největší zátěž a co je třeba udělat, aby se problém klesajících marží vyřešil?

Customer Profit Analyzer poskytuje odpovědi na tyto otázky v prostředí uživatelsky přehledných řídicích panelů, z nichž lze snadno zjistit i trendy (výkonnost jakých zákazníků nejrychleji stoupá a jakých naopak klesá). Pro každého zákazníka je zde vytvořena položka zisků a ztrát, která shrnuje cenu zákazníkovy činnosti. Taková úroveň Business Intelligence umožní přijmout nápravná opatření ještě předtím, než se trendy poklesu stanou závažným problémem.

Nástroj Customer Profit Analyzer umožňuje distributorům přiřadit vlastní relativní váhy jednotlivým hodnotícím faktorům podle toho, jak sami vnímají jejich důležitost pro hodnocení zákazníků. Takto volitelnými parametry jsou např. objemy prodejů, ziskovost/marže, počet objednávek, splatnost faktur, počet faktur, kredibilita (úvěrová situace) zákazníka apod. Stejná kritéria jsou pak na základě dat z ERP systému uplatněna pro všechny zákazníky. Získané výsledky představují základní orientaci umožňující maximalizovat budoucí vztah se zákazníkem. Následně by např. obchodní zástupci distributora měli dokázat určit, jak reagovat na různé požadavky zákazníků týkající se slev – a to ne na základě subjektivních pocitů, ale skutečných dat.

Customer Profit Analyzer lze nasadit v rámci systémů zákazníka nebo je k dispozici jako hostované řešení. Jedná se o nadstavbu pro ERP systémy Epicor Prophet 21® nebo Eclipse™.

O společnosti Epicor Software Corporation

Epicor Software Corporation je předním globálním poskytovatelem softwarových řešení pro odvětví výroby, distribuce, maloobchodu a služeb. Svým více než 30 000 zákazníkům ve více jak 150 zemích poskytuje společnost Epicor již téměř 40 let integrovaná softwarová řešení pro řízení podnikových procesů, s jejichž pomocí dokážou firmy zákazníků zvyšovat efektivitu a ziskovost, konkrétně jsou to systémy podporující plánování a využití podnikových zdrojů (ERP), řízení lidských zdrojů (HCM), řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce (SCM) a řízení operací v oblasti maloobchodu (retail). V České republice a na Slovensku působí společnost Epicor Software již 19 let. ERP řešení Epicor zde využívá přes 200 společností a s tímto softwarem pracuje více než 3 000 koncových uživatelů. Více informací naleznete na www.epicor.cz.

Následujte Epicor na Twitteru: https://twitter.com/Epicor; http://twitter.com/EpicorEMEA; http://twitter.com/Epicor_Retail.