Epicor: rýchle reakcie na požiadavky zákazníkov i v teréne

logo_epicor_webSpoločnosť Epicor Software Corporation, popredný dodávateľ softwarových riešení pre riadenie podnikových procesov, oznámila všeobecnú dostupnosť novej mobilnej aplikácie Epicor Mobile Sales Assistant, ktorá poskytuje užívateľom v teréne pohotový prístup k skladovým zásobám, presným údajom o cenách a zákazníkoch a umožňuje im budovať hlbšie obchodné vzťahy prostredníctvom okamžitej reakcie na zákaznícke príležitosti. Aplikácia je plne integrovaná s ERP i CRM riešeniami Epicor, vďaka čomu môžu užívatelia v teréne pristupovať i k podrobným informáciám o zákazníckom účte, maximalizovať úžitok zo zákazníckych objednávok a poskytovať špičkovú službu zákazníkom.

„Epicor Mobile Sales Assistant je skvelá novinka produktovej rady Epicor Mobile,“ povedal James Norwood, senior viceprezident produktového marketingu spoločnosti Epicor. „Používanie mobilných zariadení má jednoznačne vzostupný trend, pretože firmy vnímajú podnikové mobilné riešenia, ako životaschopný prostriedok, ako maximalizovať produktivitu pracovníkov v teréne a zvýšiť spokojnosť zákazníkov. Epicor Mobile Sales Assistant sa hladko synchronizuje s ERP systémom Epicor a zaručuje, že kvôli cestovaniu nedochádzalo k stratám predajných servisných činností a aby boli okamžite podchytené potreby zákazníka.“

Architektúra pre efektívny predaj a distribúciu v teréne
Epicor Mobile Sales Assistant je viac než len jednoduchá aplikácia pre mobilné zariadenia. Osvedčená trojvrstvová architektúra Microsoft a technológie synchronizácie s databázou dávajú terénnym pracovníkom do ruky relevantné funkcie ERP so spoľahlivosťou a integritou, akú od riešení Epicor očakávajú. Epicor Mobile Sales Assistant môže fungovať v pripojení k ERP systému Epicor. V mobilnom zariadení beží vlastná databáza Microsoft SQL Server Compact a tá môže po synchronizácii s komponentmi Mobile Server fungovať offline a samostatne. Keď je k dispozícii pripojenie, informácie o produktoch, cenách predaji, transakciách sa automaticky synchronizujú medzi mobilným zariadením a ERP systémom. Užívatelia v teréne, tak môžu uskutočňovať obchodné transakcie, kdekoľvek sa im to hodí, bez ohľadu na polohu a dostupnosť pripojenia.

Rýchlejší cyklus od objednávky k úhrade vďaka rýchlejším pracovným postupom
Pomocou aplikácie Epicor Mobile Assistant môžu pracovníci v teréne priamo na mobilných zariadeniach okamžite uskutočňovať obchodné transakcie. Môžu tak v teréne vytvárať presné cenové ponuky, zakladať a plniť objednávky, fakturovať a prijímať platby za predávané tovary a služby, čo podstatne skracuje cyklus od objednávky k úhrade z dní na minúty. V priamej väzbe na Epicor CRM môžu pracovníci v teréne vidieť relevantné informácie o zákazníkovi, napríklad požiadavky na doplnenie zásob a presné ceny, presne doplniť tovary a podľa potreby na mieste upraviť objednávky.

Mobilný prístup k dodávateľskému reťazcu znamená viac činností s pridanou hodnotou
Epicor Mobile Sales Assistant je robustné riešenie, ktoré v reálnom čase poskytuje prehľad o úrovni skladových zásob a tak pomáha podstatne obmedziť objem nevybavených objednávok, zvýšiť predaj a celkovú spokojnosť zákazníkov. Poskytuje všetky potrebné funkcie pre zobrazenie aktuálnych informácií o zásobách a cenách, takže zákazníci majú istotu včasnej dodávky požadovaného produktu. Obchodníci v teréne môžu okamžite vyhľadávať v sklade. Vďaka tomu môžu jednak okamžite dodávať dostupný tovar a taktiež si ho môžu zaistiť z iných skladov v regióne pomocou funkcií krížového predaja, ktoré taktiež aplikácia ponúka.

O spoločnosti Epicor Software Slovakia
Epicor Software je popredným globálnym poskytovateľom softwarových riešení pre oblasť výroby, distribúcie, maloobchodu, pohostinstva a služieb. Svojim 20 000 zákazníkom vo viac než 150 krajinách poskytuje spoločnosť Epicor integrované softwarové riešenia pre riadenie podnikových procesov s ktorých pomocou dokážu firmy zvyšovať efektivitu a ziskovosť, konkrétne sú to systémy podporujúce plánovanie a využitie podnikových zdrojov (ERP), riadenie starostlivosti o zákazníkov (CRM), riadenia dodávateľsko-odberateľského reťazca (SCM) a riadenia operácií v oblasti maloobchodu (retail). Na Slovensku a v Českej republike pôsobí spoločnosť Epicor už 17 rokov. ERP riešenia Epicor tu využíva viac než 200 spoločností a s týmto softwarom pracuje viac než 3000 koncových užívateľov. Viac informácií nájdete na www.iepicor.sk.