Epicor Software Czech a Data Solutions bezplatně pomáhají se získáním dotací EU

logo_epicor_webEpicor Software Czech, přední dodavatel softwarových řešení pro řízení podnikových procesů, uspořádal ve spolupráci s partnerskou společností Data Solutions odborný seminář na téma Systémy podnikového plánování & Evropské dotační tituly. V jeho průběhu se účastníci dozvěděli, jak úspěšně získat dotace na pořízení či rozšíření podnikového informačního systému. Obě společnosti přitom nabízejí bezplatné poradenství při administrativně i strategicky náročném procesu zpracování žádostí o dotace.

Zákazníkům nabízíme služby jakéhosi supervizora neboli průvodce celým procesem sestavování žádostí. Umíme pomoci nejen s formálním zpracováním, ale i se strategií, jejíž vhodná volba může značně zvýšit šance na zisk dotace. Námi navrhovaný postup jsme konzultovali se zástupci CzechInvestu, abychom si potvrdili, že je schůdný a realistický,“ uvedl Martin Křivánek, senior konzultant ze společnosti Data Solutions.
Odborníci Data Solutions disponují bohatými zkušenostmi z oblasti projektového a procesního řízení i ze zavádění ERP systémů, které dokáží smysluplně aplikovat do nových projektů. V rámci aktuálního dotačního titulu bude velký důraz kladen na zlepšení fungování podniku či zvýšení konkurenceschopnosti díky ERP řešení, tedy oblasti plně podporované našimi systémy,“ dodal Filip Myška, Teritorry Manager v Epicor Software Czech.

Malé a střední společnosti mohou aktuálně podávat žádosti o dotaci v rámci programu ICT v podnicích, který je určen na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) za účelem zefektivnění vnitřních procesů ve společnosti nebo jejích vnějších vztahů. Žádosti mohou podávat pouze mimopražské subjekty, které mají uzavřeny 2 po sobě jdoucí zdaňovací období a jejichž převažující ekonomická činnost patří do některé z podporovaných oblastí, zejména, i když nikoli výhradně, zpracovatelského průmyslu. Dotace může pokrýt až 60 % všech nákladů na pořízení a implementaci nového podnikového informačního systemu. Registrační žádosti je nutné podat nejpozději do 15. října 2010. Více informací na http://www.czechinvest.org/ict-v-podnicich-vyzva-iii.

O společnosti Epicor Software Czech
Epicor Software je předním globálním poskytovatelem softwarových řešení pro odvětví výroby, distribuce, maloobchodu, pohostinství a služeb. Svým 20 000 zákazníkům ve více jak 150 zemích poskytuje společnost Epicor integrovaná softwarová řešení pro řízení podnikových procesů, s jejichž pomocí dokážou firmy zákazníků zvyšovat efektivitu a ziskovost, konkrétně jsou to systémy podporující plánování a využití podnikových zdrojů (ERP), řízení péče o zákazníky (CRM), řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce (SCM) a řízení operací v oblasti maloobchodu (retail). V České republice a na Slovensku působí společnost Epicor Software již 17 let. ERP řešení Epicor zde využívá přes 200 společností a s tímto softwarem pracuje více než 3 000 koncových uživatelů. Více informací naleznete na www.epicor.cz.

O společnosti Data Solutions

Data Solutions nabízí komplexní služby v oblasti podnikových informačních technologií a řešení založená na kvalifikovaném rozboru informačních toků firmy. Výsledkem je návrh a technologické řešení datového modelu přesně dle potřeb zákazníka. Řešení zvyšující efektivitu a produktivitu práce, zrychlující zpracování dat a dostupnost datových zdrojů.