Epicor uvádí na trh novou verzi svého ERP řešení

logo_epicor_webPodle odborníků začíná postupně docházet k hospodářskému oživení. Vyplývá to například ze zprávy agentury AMR Research, která uvádí „Vyhlídky na navyšování kapitálových výdajů se zlepšují a v roce 2010 očekáváme mírný růst výdajů za IT.“ Epicor Software Corporation je připravena svým zákazníkům pomoci co nejlépe využít toto měnící se ekonomické klima prostřednictvím nové verze své aplikace pro řízení a plánování podnikových zdrojů Epicor 9.05.

Nová generace ERP řešení Epicor přináší důležité funkce zaměřené zejména na snižování nákladů, zlepšování procesů a pružnější reakce na potřeby zákazníků, což jsou hlavní priority pro dosažení obchodního oživení a pozitivního růstu podnikání. Podle nedávné zprávy agentury Forrester Research vycházející z průzkumu mezi malými a středními firmami v Severní Americe a Evropě patří právě snižování nákladů a zotavení z ekonomického propadu mezi hlavní podnikatelské cíle těchto organizací: „Malé a střední podniky považují podobně jako velké firmy snižování nákladů ve svém hlavním oboru podnikání za prvořadou prioritu. Jako druhou nejdůležitější prioritu pro budoucí růst uvádějí urychlení obchodních procesů, jako například zkrácení doby od objednávky po inkaso hotovosti.“

ERP řešení Epicor 9.05 je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích, které představují 65 % světové ekonomiky. Poskytuje funkční vylepšení a nové moduly napříč všemi aplikacemi celé sady, včetně podnikové architektury Epicor ICE.

Nová verze vychází z velice úspěšné sady Epicor 9, kterou celosvětově využívá více než 140 zákazníků a 35 000 uživatelů. Výrobci, distributoři, finanční instituce, poskytovatelé služeb a maloobchodníci po celém světě oceňují její snadné ovládání, přizpůsobivost konkrétním požadavkům firem a odvětví i škálovatelnost podle aktuálních potřeb expandujících a měnících se organizací. S novou verzí tohoto oceňovaného ERP řešení může Epicor poskytnout více firmám ve více zemích příležitost ke zlepšení podnikových procesů a vytvoření skutečně uceleného pohledu na firmu.

„Jak se ekonomika pomalu dostává ze svých problémů posledních dvou let, pozorujeme na trzích, kde působíme, filozofii maximalizace efektivity a minimalizace výdajů,“ řekl James Norwood, senior viceprezident celosvětového produktového marketingu společnosti Epicor. „Nová verze ERP řešení Epicor pomůže zákazníkům soustředit se na oblasti se zajímavými příležitostmi a rychle realizovat konkrétní a udržitelné výsledky na cestě k ekonomickému zotavení. Jednoduše řečeno, jsme přesvědčeni, že je to ta správná verze ve správný čas na trhu.“

Oborově specifická funkčnost
Společnost Epicor v nové verzi rozšířila oborově specifické funkce pro podniky ve výrobě, finančních službách, stavebnictví a strojírenství a pro projektově založené organizace. Mezi novinky pro výrobce a distributory patří například zavedení štíhlých výkonnostních ukazatelů, zdokonalené funkce pro zajištění kvality a skutečný důraz na správu příchozího podnikového majetku i odchozích poprodejních mobilních služeb.

Robustní nové funkce v oblasti projektového řízení a účetnictví významně pomohou podnikům, které se zaměřují například na státní zakázky a související profesionální služby. Všechna oborová vylepšení mají za cíl firmám pomoci soustředit se především na zákazníka a efektivně spravovat náklady v každodenním provozu.

Účinné, měřitelné globální finanční řízení
Společnost Epicor vyšla ze stávajících komplexních funkcí pro finanční řízení a řízení podnikové výkonnosti (EPM) a rozšířila funkčnost pro sledování klíčových výkonnostních ukazatelů napříč všemi aspekty provozu. To pomůže organizacím získat přehled o nákladech a plnit své finanční cíle. Nové pokročilé funkce finančního výkaznictví, vestavěný konfigurovatelný modul správy majetku a sofistikovaný modul pokročilého přidělování pomůže finančním oddělením zjednodušit podnikové procesy, omezit cykly uzavírání a důsledně sledovat finanční výkonnost v rámci celého podniku. Přispěje to k vyšší úrovni efektivity a lepší podpoře při různých auditech a kontrolách.

Agilní podniková architektura posouvá použitelnost o třídu výš
Nová verze rozvíjí moderní webové koncepty, které se poprvé objevily ve verzi Epicor 9, a nabízí Epicor Mobile Access, který umožňuje podnikovým uživatelům rychle a snadno definovat a nasazovat mobilní podnikové aplikace pro zařízení jako jsou BlackBerry, Windows Phone a Apple iPhone. Kromě toho byla rozšířena funkce Epicor Enterprise Search, kterou lze nyní vyvolat téměř kdekoli, nejen v prohlížeči, ale i v aplikacích jako Microsoft Outlook, PowerPoint nebo Excel. To poskytuje pohotově zásadní informace ve chvíli, kdy jsou třeba a na místě, kde jsou třeba.

O společnosti Epicor Software Czech
Epicor Software je předním globálním poskytovatelem softwarových řešení pro odvětví výroby, distribuce, maloobchodu, pohostinství a služeb. Svým 20 000 zákazníkům ve více jak 150 zemích poskytuje společnost Epicor integrovaná softwarová řešení pro řízení podnikových procesů, s jejichž pomocí dokážou firmy zákazníků zvyšovat efektivitu a ziskovost, konkrétně jsou to systémy podporující plánování a využití podnikových zdrojů (ERP), řízení péče o zákazníky (CRM), řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce (SCM) a řízení operací v oblasti maloobchodu (retail). V České republice a na Slovensku působí společnost Epicor Software již 17 let. ERP řešení Epicor zde využívá přes 200 společností a s tímto softwarem pracuje více než 3 000 koncových uživatelů. Více informací naleznete na www.epicor.cz.