Epicor uvádza novú službu Retail Loss Prevention Services

logo_epicor_webSpoločnosť Epicor Software Slovakia, popredný dodávateľ softwarových riešení pre riadenie podnikových zdrojov, predstavila Epicor Retail Loss Prevention Services, súbor služieb, ktorý má maloobchodníkom pomôcť v boji proti stratám. Služby Epicor Loss Prevention pomáhajú zákazníkom analyzovať potreby jednotlivých oddelení, vypracovať realistické rozpočty a implementovať a udržovať robustné a zároveň flexibilné procesy využívajúce osvedčené výhody systematickej prevencie strát.

Medzi ponúkané služby patrí:

  • Desaťbodová inšpekcia: Analytici spoločnosti Epicor posúdia súčasné aplikácie a procesy a identifikujú, ako najlepšie využiť služby k formulácii úspešného plánu na podporu snáh v oblasti prevencie strát.
  • Strategická konzultácia: Analytici spoločnosti Epicor objasnia, ako dosiahnuť efektívne riešenia, ako používať nástroje prevencie strát efektívnejšie a v kombinácii s ďalšími aplikáciami Epicor, ako je napríklad Sales Audit a CRM. Pomôžu taktiež implementovať nové procesy pre zaistenie konzistentných techník vyšetrovania naskrz všetkými oddeleniami.
  • Vývoj vlastných výkazov: Analytici spoločnosti Epicor vytvoria prispôsobené výsledkové karty a panely na sledovanie kľúčových výkonnostných ukazovateľov (KPI), ktoré umožnia oddeleniam a manažérom prevencie strát sledovať celkovú efektivitu programu.
  • Vyšetrovanie a opätovné získanie: Pridelenie odborne školených a kvalifikovaných vyšetrovateľov ku každému prípadu a možnosti prípadného doplnenia terénnych tímov prevencie strát.
  • Kalibrácia: Ako nevyhnutnosť na udržanie náskoku v dnešnom dynamickom maloobchodnom prostredí robí Epicor štvrťročnú kalibráciu zameranú na zachovanie presnosti a integrity systému.
  • Analytik na telefóne: Odborník, ktorý je k dispozícii na telefóne a ktorý je oboznámený s konkrétnym prostredím zákazníka a je kedykoľvek v prípade potreby schopný poskytnúť interným tímom prevencie a strát odborné poradenstvo.

Služby doplňujú oceňovaný software spoločnosti Epicor pre prevenciu strát
Novo ponúkané služby Loss Prevention Services stavajú na výbornej povesti spoločnosti Epicor v oblasti prevencie strát, ktorú si spoločnosť vybudovala svojim oceňovaným softwarom Epicor Retail Loss Prevention. Toto riešenie postavené na platforme .NET ponúka kľúčové technologické nástroje na úrovni obchodu, pričom dokáže automaticky odhaľovať vzorce podvodných aktivít. Každé porušenie procedúr je jednoducho identifikované a vedie buď k ďalšiemu školeniu zamestnancov, alebo vyšetrovaniu podvodu.

Medzi ďalšie funkcie patrí nástroj pre správu prípadov, ktorý umožňuje maloobchodníkom sledovať všetky relevantné informácie o prípade na jedinom mieste. Týmto spôsobom je možné určiť hodnotu jednotlivých prípadov a spravovať plány náhrad. Flexibilné, na výnimkach založené reportovacie funkcie riešenia Loss Prevention prispievajú k rýchlej návratnosti investície a vyššej produktivite prevencie strát v maloobchode. Ďalšie informácie o službách a produktoch Epicor Loss Prevention nájdete na http://www.epicor.com/.

Epicor poskytuje komplexné riešenie správy maloobchodu pre podniky všetkých veľkostí – od regionálnych reťazcov, až po viackanálové globálne značky. Medzi jeho zákazníkov patria stovky veľkých mien od Aéropostale, American Eagle Outfitters a Ann Taylor až po Zales a Zumiez. V operaciach zamaraných na maloobchod zamastnáva Epicor viac než 800 ľudí.

O spoločnosti Epicor Software Slovakia
Epicor Software je popredným globálnym poskytovateľom softwarových riešení pre oblasť výroby, distribúcie, maloobchodu, pohostinstva a služieb. Svojim 20 000 zákazníkom vo viac než 150 krajinách poskytuje spoločnosť Epicor integrované softwarové riešenia pre riadenie podnikových procesov s ktorých pomocou dokážu firmy zvyšovať efektivitu a ziskovosť, konkrétne sú to systémy podporujúce plánovanie a využitie podnikových zdrojov (ERP), riadenie starostlivosti o zákazníkov (CRM), riadenia dodávateľsko-odberateľského reťazca (SCM) a riadenia operácií v oblasti maloobchodu (retail). Na Slovensku a v Českej republike pôsobí spoločnosť Epicor už 17 rokov. ERP riešenia Epicor tu využíva viac než 200 spoločností a s týmto softwarom pracuje viac než 3000 koncových užívateľov. Viac informácií nájdete na www.iepicor.sk.