Klubové odpoledne bezpečnostních expertů v Praze

logica_logo_new_web_finVe čtvrtek 17. června 2010 se v konferenčním sále hotelu Mövepick v Praze uskutečnilo setkání bezpečnostních expertů finančních organizací s názvem Security Round Table pořádané společností Logica.

Hlavním tématem čtvrtého ročníku byla problematika bezpečné autentizace a autorizace přímých kanálů se zaměřením na nákladově efektivní ochranu. Společnost Logica zde představila aktualizovaný návrh bezpečné autentizace pro přímou komunikaci s klienty. Prezentovala zkušenosti a přínosy získané během migrace a následného provozu zcela nového klientského multiplatformního řešení, které nahrazuje klasické použití digitálních certifikátů jako autentizační metody. Dále odborníci společnosti Logica ukázali možný přechod od současného řešení zaměřeného na PKI na servisně orientovaný přístup.
Diskutovaným tématem se stala také doplňková metoda autentizace a autorizace v oblasti retailových služeb, a to využití SMS zpráv. Logica v této souvislosti prezentovala výsledky konkrétního případu implementace technologie redukce používání SMS na bázi identifikace stanice.
Dalšími diskutovanými tématy byla současná situace v oblasti bankovního malware ve střední Evropě – stručný popis rodin, metod distribuce škodlivého kódu a efektivní obrana, nebo pojetí bezpečnostního monitoringu jako jednoho z klíčových prvků risk based autentizace.

O společnosti Logica
Logica je přední světová společnost poskytující konzultace a IT služby. Zaměstnává 39 000 lidí a k jejím zákazníkům patří největší evropské společnosti. Klientům z celého světa nabízí byznys konzultace, systémovou integraci a služby v oblasti outsourcingu. Díky správnému propojení lidí, byznysu a technologií dokáže úspěšně řešit všechny obchodní potřeby svých zákazníků. Logica je kotována na Londýnské burze cenných papírů i na burze Euronext v Amsterdamu (LSE: LOG, Euronext: LOG). Více informací najdete na www.logica.com.
Logica CEE má centrálu v Praze, pobočky v Bratislavě, Brně, Plzni a Budapešti. Realizuje projekty pro nejvýznamnější společnosti a organizace v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku a dalších zemích střední a východní Evropy. Logica se umístila na 4. místě v již 7. ročníku soutěže „Best Employers Česká republika 2009“ v kategorii velkých společností. Tato prestižní soutěž sleduje motivovanost zaměstnanců a jejich zájem o dění ve firmě. Logica byla jako první společnost v České republice a na Slovensku certifikována podle mezinárodních standardů ISO 9001:2000 a TickIT Issue 5.0. Logica je jednou z prvních poradenských a technologických firem na českém trhu, které se podařilo získat certifikát organizace, která dodržuje standardy šetrného chování k životnímu prostředí podle mezinárodní normy EN ISO 14001:2004. Více informací najdete na: www.logica.cz.