Logica dodá společnosti AEGON centrální systém pro registraci penzijního pojištění

Společnost AEGON nabídne svým firemním zákazníkům služby moderního online centra, které pomůže automaticky zařadit zaměstnance do vhodného schématu penzijního pojištění. Usnadní tím zákonnou povinnost firem působících ve Velké Británii automaticky zapsat každého zaměstnance do jednoho z penzijních schémat. Za dodavatele projektu si pojišťovna AEGON vybrala společnost Logica, která nabízí špičkové technologické řešení a má v oblasti důchodového pojištění četné zkušenosti. Logica své řešení dodá ve spolupráci se firmou SuperChoice, jejíž systém pro zpracování penzijních dat byl prověřen na australském penzijním trhu a nyní byl upraven tak, aby vyhovoval požadavkům ve Velké Británii.

Společnost AEGON je přesvědčena, že nové online centrum v kombinaci s dlouholetými zkušenostmi s penzijním pojištěním přiláká nové firemní zákazníky. Online centrum, jehož spuštění se plánuje na poslední čtvrtletí roku 2012, má zákazníkům poskytnout:

• Kategorizaci zaměstnanců pro automatickou registraci k penzijnímu pojištění na základě informací z jejich výplatní pásky
• Automatický výpočet a validaci pojištění na základě zvoleného schématu pojištění
• Možnost přizpůsobení komunikace se zaměstnanci zákazníka dle individuálních požadavků, včetně komunikace elektronické
• Online funkci pro řízení opt-outů a opt-inů včetně automatického prodloužení veškerých opt-outů po uplynutí tří let
• Reporting pro potřeby regulatorních orgánů
• Manažerský reporting pro zaměstnavatele o celkovém portfoliu s cílem získat maximum z investice do penzijního programu firmy

Automatické zařazení zaměstnanců do penzijního programu bude novým online centrem plně podporováno a bude tvořit integrální součást zaměstnaneckého spoření. Řešení pro zaměstnanecké spoření společnost AEGON v současnosti rovněž vyvíjí a jeho uvedení na trh plánuje již v první polovině roku 2012.

Marketingový ředitel společnosti AEGON Paul McMahon konstatoval: „Mají-li zaměstnavatelé spolehlivou podporu, která jednak sníží administrativní zátěž, jednak přesvědčivě zaměstnancům ukáže, kolik uspoří, mohou výdajů do penzijního pojištění maximálně využít a jejich prostřednictvím získat i loajalitu zaměstnanců. Automatické zařazení do penzijního plánu je navíc skvělou příležitostí k tomu, aby zaměstnanci začali přemýšlet o svém penzijním pojištění a plánovat budoucnost. Společnost Logica se může pochlubit úspěšnou spoluprací s předními penzijními a finančními společnostmi a její řešení jsou ověřená z technologického i obchodního hlediska. Proto bude její řešení v kombinaci se zkušenostmi AEGONU v oblasti firemních penzí znamenat pro zaměstnavatele velice zajímavou nabídku.”

Allison Fowlerová, ředitelka divize Wealth Management ve společnosti Logica, prohlásila: „Penzijní trh se mění tak rychle, že poskytovatelé pojištění potřebují hotová a vyzkoušená řešení. Jen tak si mohou udržet konkurenceschopnost a nabízet svým zákazníkům ty nejlepší služby.”

„Vzhledem k chystané penzijní reformě v České republice, může být podobné řešení velmi zajímavé i pro lokální finanční instituce,“ uvedl Tomáš Kadlec, obchodní zástupce společnosti Logica v regionu střední a východní Evropy a dodal: „Dle nejnovějších průzkumů si dnes na důchod spoří čtyři pětiny Čechů a dá se očekávat, že tento fenomén bude mít do budoucna rostoucí tendenci.“

O společnosti AEGON
• Specializovaná stránka společnosti AEGON o penzijní reformě www.pensionreform.aegon.co.uk nabízí důkladnou analýzu předpisů, online nástroje a kalkulačky. Od března 2012 bude rovněž nabízet možnost kladení dotazů panelu odborníků společnosti AEGON. Ze stránky si lze též stáhnout bezplatnou aplikaci pro iPhone, díky níž budou mít uživatelé aktuální informace o budoucích událostech a klíčových legislativních datech před spuštěním reformy.
• Aplikaci Pensions Reform Planner si lze stáhnou přímo z app store společnosti Apple nebo načtením jedinečného čárového kódu. K dispozici je i webové stránce AEGONu. Je to kalendářová aplikace pro finanční poradce, zaměstnavatele a personalisty, které upozorňuje na klíčová data penzijní reformy. Uživatele informuje o všech budoucích událostech a obsahuje i názory odborníků společnosti AEGON, společně s radami jak dále postupovat. Toto vše doplňují výzvy ke konkrétním krokům nebo odkazy na další informace. Po stažení aplikace si uživatel zvolí, zda je poradce nebo zaměstnavatel – obsah je mu poté upraven na míru.
• Ve Velké Británii společnost AEGON nabízí důchodové pojištění, životní pojištění, správu majetku a finanční poradenství více než dvěma milionům zákazníků. AEGON UK spravuje majetek ve výši 51 miliard liber a zaměstnává zhruba 3 000 zaměstnanců.
• Společnost AEGON je mezinárodní pojišťovnickou a investiční společností se sídlem v Haagu. Po celém světě zaměstnává 26 000 lidí a v Americe, Evropě a Asii má 40 milionů klientů. K 31. prosinci 2011 vykázal AEGON zisk generující investice ve výši 424 miliard EUR.

O SuperChoice
SuperChoice je přední australský systém pro zpracování penzijních dat. Online zpracovává data pro více než 40 procent největších australských poskytovatelů důchodového pojištění a umožňuje zaměstnavatelům automaticky registrovat své zaměstnance. Systém zpracovává důchodové pojistné od více než 65 000 zaměstnavatelů pro téměř 2 miliony zaměstnanců. To představuje 20% veškerého důchodového pojištění vybraného v Austrálii. Více informací je k dispozici na adrese www.superchoice.com.au.

O společnosti Logica
Logica poskytuje konzultace a služby v oblasti informačních technologií. Zaměstnává 41 000 lidí a k jejím zákazníkům patří největší evropské společnosti. Klientům z celého světa nabízí poradenství, systémovou integraci a služby v oblasti outsourcingu. Díky hlubokým oborovým znalostem, úspěšnému propojení lidí, byznysu a technologií a budování dlouhodobých partnerství dokáže inovativně řešit všechny obchodní potřeby svých zákazníků.

Logica je kotována na Londýnské burze cenných papírů i na burze Euronext v Amsterdamu (LSE: LOG, Euronext: LOG).

Více informací najdete na www.logica.cz.