Na trh přichází Infosys Nia™ – integrovaná platforma umělé inteligence nové generace

Společnost Infosys (NYSE: INFY), celosvětový lídr v oblasti konzultací, technologií, outsourcingu a služeb nové generace, oznamuje uvedení Infosys Nia, nové generace platformy umělé inteligence. Infosys navazuje na úspěch první generace své platformy umělé inteligence Infosys Mana a řešení AssistEdge, které spadá do kategorie robotické automatizace (Robotic Process Automation, RPA). Oba tyto produkty rok od svého uvedení používá více než 50 klientů ve více než 150 aplikacích napříč různými průmyslovými obory.

Platforma Infosys Nia propojuje zpracování velkých objemů dat (big data), strojové učení, řízení znalostí (knowledge management) a kognitivní automatizaci řešení Mana s komplexním (end-to-end) systémem robotické automatizace AssistEdge. Platforma nabízí také funkcionalitu řešení Skytree s jeho pokročilým, výkonným a vysoce škálovatelným strojovým učením a dále podporuje OCR (optické rozpoznávání znaků), zpracování přirozeného jazyka a služby řízení infrastruktury. Infosys Nia představuje jednotnou, pružnou a modulární platformu, která poskytuje řadu funkcí specifických pro jednotlivé průmyslové obory a umožňuje zákazníkům vytvářet řešení upravená na míru svým konkrétním potřebám.

Platforma první generace umělé inteligence společnosti Infosys byla určena především pro zjednodušení podnikového IT, podporovala vyšší efektivitu a snížení nákladů. Funkce této platformy zahrnovaly mj. propojení znalostí v organizaci, hloubkovou analytiku, automatizaci služeb a automatickou analýzu příčin problémů. Infosys Nia jako platforma nové generace pomáhá s řešením takových problémů podnikání, jako je předpověď tržeb, prognóza toho, jaké nové produkty bude požadovat trh, chápání chování zákazníků i porozumění smlouvám a dalším právním dokumentům. Infosys Nia je podporuje rovněž dodržování regulačních předpisů (compliance) a detekci podvodů.

Platforma Infosys Nia pomáhá klientům řešit široké spektrum problémů spojených s jejich podnikáním. Například:
o Infosys Nia vylepšuje celý proces kontraktu od objednávky po zaplacení. V reálném čase vytváří profily rizik, urychluje řešení případných sporů a předchází jim, detekuje anomálie i problémy a umožňuje lepší viditelnost a prognózu toků peněz (doba splatnosti objednávek – days sales outstanding, DSO).
o Infosys Nia dokáže předvídat variabilitu nákladů na výrobu a materiál a současně zkracovat cyklus vývoje produktů.
o Infosys Nia vytváří znalostní modely týkající se smluv včetně komplexních obchodních kontraktů. Na vyžádání poskytuje samoobslužné rozhraní, které umožňuje pracovat s těmito znalostmi.
o Infosys Nia umožňuje na základě interních i externích zdrojů dat vytvářet profily zákazníků. Tímto způsobem lze rozvíjet cílenou komunikaci se zákazníkem, identifikovat možnosti pro zvýšení celkové objednávky (up-selling i cross-selling, tj. prodej vyšších verzí odpovídajících služeb i doplňkových produktů), poskytovat zákazníkům personalizovaná řešení a zvyšovat jejich spokojenost.

„Společnost Infosys díky využití a integraci široké škály technologií umělé inteligence pomáhá svým zákazníkům v transformaci jejich podnikání. Modularita platformy Infosys Nia nabízí velkou flexibilitu a podporuje širokou škálu způsobů využití. Umělá inteligence a kognitivní funkce poskytují zákazníkům řešení, které umožňuje vytvářet strategii služeb na základě dat. Může to znít jako fráze, ale data se dnes opravdu stávají novou měnou,“ řekl dr. Tom Reuner, senior viceprezident společnosti HfS Research.

Dr. Vishal Sikka, výkonný ředitel (CEO) společnosti Infosys, v této souvislosti uvádí: „Před rokem jsme nabídli platformu umělé inteligence Mana, čímž jsme klientům začali vedle dalších služeb poskytovat také nástroje pro automatizaci a zpracování dat a znalostí. Platformu Mana naši klienti masivně přijali a rozsáhle ji využívají, a to především proto, že umožňuje zlepšit poskytování služeb a díky vyšší automatizaci zvyšuje cenovou efektivitu a výkonnost podnikání. Bylo nám však jasné, že zde existuje mnohem větší, prakticky neomezený potenciál, jak může umělá inteligence našim klientům pomoci řešit i ty nejsložitější problémy jejich podnikání. Nová generace platformy umělé inteligence Nia je založena na našem pojetí umělé inteligence jako účelné technologie, která posiluje schopnosti lidí a umožňuje jim pracovat novým způsobem a na nových úrovních. K tomu dokážeme pro oblast umělé inteligence i dalších pokročilých technologií nabídnout bezkonkurenční vzdělávání a školení. Dohromady to představuje platformu, služby i know-how, které nám umožňují přinášet klientům nové hodnoty.“
Platforma Nia je již k dispozici.