Nová verze vizualizační platformy Oracle AutoVue

Společnost Oracle nabízí novou verzi svého řešení AutoVue 20.2, které slouží k vizualizaci podnikových dokumentů, jehož základem je integrovaný prohlížeč mnoha formátů. Nová verze rozšiřuje tyto možnosti také na mobilní zaměstnance.

Nástroj Oracle AutoVue 20.2 představuje platformu, která pomocí vizualizace různorodých informací přináší podporu pro efektivnější rozhodování. Nástroj lze integrovat s dalšími podnikovými aplikace společnostmi Oracle i systémy třetích stran. Propojuje tak data/dokumenty získané z aplikací různého typu a umožňuje mít při rozhodování snadný přístup k informacím z celé řady podnikových procesů.

Novinkou je možnost zobrazení dat na široké škále mobilních zařízení. Tato funkce je založena na technologii OVDI (Oracle Virtual Desktop Infrastructure). Mobilní pracovníci (např. terénní technici) mohou prostřednictvím nástroje AutoVue nyní získat přímý přístup k celé řadě potřebných dokumentů a zobrazit si je přímo na mobilním zařízení.

Nový přístup k vizualizaci (tzv. rozšířená vizualizace podnikových procesů, Augmented Business Visualization, ABV), který zvolila společnost Oracle, umožňuje jednoduše zpracovávat obchodní data z více zdrojů v jediném prostředí. Partneři a systémoví integrátoři mohou na základě AutoVue vytvářet řešení, která například nabídnou uživatelům přístup k datům z ERP systémů přímo pomocí aktivních odkazů v dokumentech.

Nástroj AutoVue 20.2 urychluje a zefektivňuje obchodní procesy a zajišťuje také dodržení souladu s regulačními předpisy (ať už ve veřejném sektoru nebo např. v energetickém průmyslu). Podporuje kompletní workflow, kdy lze vynutit shodu s regulačními předpisy a workflow doplnit např. o systém schvalování a digitálních podpisů u jednotlivých dokumentů.

Nová verze rozšiřuje také podporu pro výrobní a technologické firmy, protože nabízí podporu celé řady formátů systémů MCAD a ECAD (nástroje pro strojírenský/elektrotechnický návrh). Zaměstnanci marketingu a prodeje a dalších netechnických pozic tak mohou snadno získat přístup k technické dokumentaci uložené např. v systémech CAD a propojit tato data s objednávkami zákazníků.

V nové verzi byla vylepšena stabilita systému stejně jako jeho mechanismy zabezpečení, které nyní dodržují bezpečnostní standardy Oracle Software Security Assurance.

Společnost Oracle současně se samotným nástrojem AutoVue 20.2 uvedla také nové verze dalších aplikací z této rodiny, tiskové služby Oracle AutoVue Document Print Services a vývojové prostředí Oracle AutoVue Integration Software Development Kit (iSDK).

„Provozní efektivita dnes vyžaduje mít přehled o informacích v rámci celé organizace. Nové funkce v řešení AutoVue20.2, jako je Augmented Business Visualization, umožňují přístup k dokumentům i datům z dalších aplikací společnosti Oracle způsobem, který je potřeba pro kvalifikované rozhodování, a to bez ohledu na formát těchto dat,” uvedl Thierry Bonfante, Senior Director produktového vývoje divize AutoVue ve společnosti Oracle.

Další informace (v angličtině)
AutoVue 20.2 – základní technické údaje
Hlavní stránka řešení AutoVue

O společnosti Oracle
Oracle (NASDAQ: ORCL) vytváří hardware a software pro spolupráci v cloudu i v datových centrech. Pro více informací navštivte www.oracle.com.