Nulové budovy? Byznys je připraven a očekává podporu státu

Podle studie, kterou pro Asociaci výrobců minerální izolace (AVMI) zpracovala společnost CEEC Research, jsou investoři a realizátoři staveb informováni o zpřísňujících se požadavcích na energetickou náročnost budov a jsou rozhodnuti se na změny připravit sami nebo využít profesní komory. Zároveň ale očekávají, že stát zavede podpůrné finanční mechanismy a pomůže tak lidem s realizací energeticky efektivních opatření.

Nejvíce energie v Evropě (40 %) spotřebovávají budovy, ačkoli již dnes existují známá a vyzkoušená opatření, které tuto náročnost mohou snížit. V ČR je spotřeba energie na jednotku HDP o polovinu vyšší, než průměr zemí EU27, a i proto si stát snižování spotřeby energií stanovil jako jednu z priorit energetické politiky.

Tato situace byla jedním z hlavních impulsů, proč se Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) ve spolupráci se společností CEEC Research rozhodla provést průzkum mezi předními investory a realizátory staveb v České republice s cílem zjistit, jak se na nové trendy v oblasti energetické efektivity připravují.

Za nejúčinnější úsporná opatření považují jak investoři, tak i realizátoři staveb především kvalitní zateplení budov a s velice mírným odstupem rovněž instalaci kvalitních oken. Podle čtyř pětin respondentů (81 %) ke zlepšení energetické úspornosti nových i postavených budov bude třeba pomoci od státu ve formě podpůrných nástrojů. Z hlediska jejich efektivity hodnotí dotazovaní nejvýše přímé dotace a zvýhodněné úvěry.

„Prostředky vložené do motivační oblasti vedoucí ke snižování energetické náročnosti budov jsou dobrou investicí jak pro stát, tak pro celý sektor stavebnictví,“ řekl Libor Urbášek, předseda Asociace výrobců minerální izolace. Miroslav Zámečník, ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV), dodal: „Malé stavebnictví má jeden z nejvyšších multiplikačních efektů v celém hospodářství, dá se rozprostřít po celé republice a dokonce diferencovat podle regionů, kde je třeba zaměstnat lidi.“

„Za zásadní považujeme optimální nastavení rámce podpory, a to jak poradenské, informační, tak samozřejmě finanční,“ řekl Pavel Gebauer, vedoucí oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie Ministerstva průmyslu a obchodu, s nímž AVMI a CEEC Research východiska a závěry studie konzultovaly. Podle slov Pavla Gebauera je zateplování jedním z palety opatření pro lepší energetický standard budov a je potřeba používat osvědčené technologie i progresivní řešení, a to vždy s ohledem na celkové ekonomické dopady.

Za posledních 5 let se zlepšily tepelně technické vlastnosti minerálních izolací v průměru o 15 % a zároveň za tu dobu došlo k 58% nárůstu tloušťky aplikovaných izolačních materiálů. Přírůstek nových budov do bytového fondu je ročně pouze 1 %, proto největší potenciál úspor je právě v renovacích již postavených budov.

Fixní náklady na zateplení domů (montáž, lešení, oplechování, kotvení, omítka) tvoří více než dvě třetiny z celkových nákladů, a proto lze obecně doporučit instalaci větší tloušťky izolace, která zajišťuje hlavní funkci zateplovacího systému, totiž úsporu energie, a u které náklady s rostoucí tloušťkou rostou jen mírně.

Dotace a další podpora zateplování budov a úspory energií by přitom mohly být získávány z výnosu prodeje emisních povolenek, aniž by přímo zatěžovaly státní rozpočet, podobně, jako tomu bylo v minulosti v případě programu Zelená úsporám.

„Výnosy z emisního obchodování by měly být použity zejména na přechod na vyšší energetické standardy budov, a to i v souvislosti s naplněním nových požadavků směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD II). MŽP v rámci politických vyjednávání udělá maximum pro to, aby významná část výnosů z aukcí povolenek v EU ETS směřovala právě do tohoto sektoru,“ řekl Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí České republiky.

„Finanční podpora státu, kterou dokáže urychlit nástup opatření snižujících energetickou náročnost, se tak nakonec vyplatí nejvíce státu samotnému,“ prohlásil Jaroslav Maroušek, předseda pracovní skupiny EPBD II při Hospodářské komoře ČR.

Studie připravenosti na energeticky efektivní budovy je zpracována na základě údajů získaných ze 100 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných organizací v průběhu prosince 2011. Studie byla konzultována s Ministerstvem průmyslu a obchodu, výsledky byly prezentovány mimo jiné na Ministerstvu životního prostředí a budou představeny na Ministerstvu pro místní rozvoj. Plné znění studie je možné získat na webových stránkách www.mineralniizolace.cz nebo www.ceec.eu.

O společnosti CEEC Research
Společnost CEEC Research se zaměřuje na zpracování výzkumů stavebnictví realizovaných s klíčovými představiteli předních stavebních firem v devíti zemích střední a východní Evropy. Cílem je poskytovat informace a analýzy o vývoji klíčových kvalitativních faktorů a důležitých trendů v oblasti stavebnictví. Více na www.ceec.eu.

O Asociaci výrobců minerální izolace

Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) sdružuje nejvýznamnější výrobce minerální izolace v ČR a její členové reprezentují přes 90% trhu s minerální izolací. Členy asociace jsou společnosti Knauf Insulation, Paroc Polska, Rockwool, Saint Gobain Construction Products CZ – divize Isover a Ursa CZ. Více na www.mineralniizolace.cz.