Obchodní-dům.cz: pes nejen přítel člověka

obchodni-dum.cz_web3Přední český internetový nákupní portál podporuje občanské sdružení Sirius Třebíč, které svou činností v oblasti canisterapie pomáhá stovkám potřebných napříč celou jižní Moravou.

Pes nemusí být jen přítelem člověka a miláčkem rodiny, ale dokáže se stát i významným pomocníkem při terapii u zdravotně postižených osob či seniorů. Tomuto způsobu terapie se odborně říká canisterapie a jejím principem je využití pozitivního působení psa na zdraví člověka. Jednou z organizací, která se canisterapii aktivně věnuje, je občanské sdružení Sirius Třebíč, které svou činností ročně pomůže stovkám potřebných. Vzhledem k tomu, že fungování centra, jež je odkázané na práci dobrovolníků a dotace, bylo ohroženo, rozhodl se Obchodní-dům.cz, že centrum podpoří. A to nejen pravidelným finančním darem, který ročně činí 150 000 Kč, ale i marketingovou pomocí – například vytvořením nových webových stránek, s jejichž pomocí je nyní možné lépe informovat veřejnost o připravovaných aktivitách a koordinovat pravidelné návštěvy klientů v ústavech, stacionářích, domovech důchodců a dalších zařízeních. Vedle této činnosti se terapeuti s pejsky účastní i různých akcí pro zdravé i postižené děti, z nichž bezpochyby nejpopulárnější jsou návštěvy mateřských škol či letní tábory.

„Jedním z důvodů, proč jsme vybrali právě tohle sdružení, je osobní účast mé manželky Jany, mě a naší fenky zlatého retrievera Arisky na některých akcích pořádaných sdružením Sirius Třebíč,“ uvedl Petr Šebek, ředitel portálu Obchodní-dům.cz. „Velmi si vážíme jeho činnosti, protože vidíme, jak moc dokáže pomoci. Bylo by škoda, kdyby z finančních důvodů muselo centrum přestat fungovat,“ dodal.

Canisterapie se uplatňuje jako účinná metoda zejména tam, kde jiná pomoc není možná. Nejčastějšími druhy postižení, ve kterých se psa-terapeuta využívá, jsou zejména mentální a tělesná postižení, dětská mozková obrna, autismus, epilepsie, logopedické a psychické problémy, ale i řada dalších potíží. Při práci s tělesně postiženými je účinné zejména polohování, kdy se psi přikládají k pacientům – vesměs dětem. Uvolní se jim tak svaly a zmírní křeče, což se pak pozitivně projeví při následné rehabilitaci. U logopedických problémů tato terapie motivuje pacienty k mluvení, u mentálních postižení zase ke komunikaci s okolím.

„Vzhledem k tomu, že canisterapie není hrazená ze zdravotního pojištění, jsme při své práci odkázaní na dotace z veřejných fondů či dary sponzorů, kterých se však často nedostává v dostatečné míře. Jsme velmi vděční za podporu společnosti Obchodní-dům.cz, která nám dává možnost pokračovat v práci, jejíž přínos je nevyčíslitelný,“ uvedla Iva Sieberová, prezidentka občanského sdružení Sirius Třebíč.

O internetovém obchodu Obchodní-dům.cz
Internetové nákupní centrum Obchodní-dům.cz v ČR působí již od roku 1998 a soustředí se zejména na prodej domácích spotřebičů a elektroniky. Zákazníci mohou využívat rozšířené služby včetně komfortního doručení a profesionálního poradenství. Pro další informace navštivte www.obchodni-dum.cz.

O občanském sdružení Sirius Třebíč
Sirius Třebíč působí v jihomoravském regionu již 6. rokem. Vedle klasické canisterapie se věnuje i výcviku psů – terapeutů a volnočasovým aktivitám pro děti, jako jsou například letní tábory pro zdravé i handicapované děti, které se během tábora seznamují s životem psů a jejich dovednostmi. Při své činnosti spolupracuje s 12 psovody a 16 psy. Více informací naleznete na www.siriustrebic.cz.