Oracle Hyperion v Bochemie Group

oracleBochemie Group zjišťuje hospodářský výsledek s pomocí řešení Oracle Hyperion.

V roce 2009 v chemické výrobní společnosti Bochemie vyvstala zvýšená potřeba zajistit zpracování přesného a auditovatelného hospodářského výsledku lépe a rychleji než doposud, a to napříč všemi společnostmi mezinárodní skupiny Bochemie Group.

Stávající heterogenní IT prostředí ve skupině (10 společností v 7 zemích s různými provozními informačními systémy) přinášelo řadu komplikací, které znesnadňovaly zpracování konsolidovaného hospodářského výsledku. Proto vedení společnosti začalo zvažovat nasazení jednotného informačního systému anebo specializované aplikace pro ekonomické řízení, která by zajistila snadné zpracování a konsolidaci finančních výsledků.

Po zvážení přínosů a zhodnocení návratnosti investice obou variant se vedení Bochemie rozhodlo hledat specializovaný výkonný systém pro zpracování finanční konsolidace. Do výběrového řízení si přizvalo 5 uchazečů, ze kterých v srpnu 2009 zvolilo řešení Oracle Hyperion, nabízené implementační společností Neit Consulting, a to především díky komplexnosti, flexibilitě a uživatelské přívětivosti.

„Přestože jsme teprve na začátku nelehkého úkolu, pevně věříme, že naše volba standardizace a automatizace některých finančních procesů s využitím Hyperionu byla správná pro Bochemii Group“ říká Václav Sušeň, CFO Bochemie Group.

„Společnost Bochemie prezentovala v rámci výběrového řízení svoji jasnou představu funkčních požadavků na cílové řešení finanční konsolidace. Jsme rádi, že námi navržené řešení, které kombinuje špičkovou platformu Oracle Hyperion a dlouholeté zkušenosti našich konzultantů, tyto požadavky plně pokrývá,“ říká Radek Vojta, CEO Neit Consulting.

Postupná realizace projektu bude pokrývat veškeré procesy finanční konsolidace, následně bude implementován také modul pro finanční plánování.

O řešení Oracle Hyperion
Oracle Hyperion je ucelené podnikové řešení kategorie Enterprise Performance Management. Je určené k analýze podnikových informací a obsahuje efektivní nástroje pro vlastní sledování, analýzu, modelování a prezentaci dat. Oracle Hyperion je nezávislý na platformě podnikového informačního systému (ERP systém) a v praxi je velmi často používaný například se systémy Oracle E-Business Suite, Oracle PeopleSoft, Oracle JD Edwards EnterpriseOne, SAP a řadou dalších. V současné době existují nejen hotová rozhraní na výše zmíněné podnikové systémy, ale díky snadné integrovatelnosti je možné Oracle Hyperion snadno napojit i na jiná řešení dalších dodavatelů.

O skupině Bochemie Group
Bochemie Group představuje nadnárodní seskupení několika výrobních firem a obchodních společností; v současnosti dohromady zaměstnává přes 700 zaměstnanců a očekává roční tržby okolo 1,5 mld. Kč. Skupina byla založena v roce 1995 a dnes jsou její součástí subjekty na území České republiky, Slovenska, Polska, Bulharska, Maďarska, Rumunska, Turecka a Vietnamu. Vlastníkem skupiny je česká investiční společnost Benson Oak Capital.
Bochemie je chemická společnost vyrábějící dezinfekční, fungicidní a čisticí prostředky, materiály pro povrchovou úpravu kovů a akumulátorové hmoty. Pro běžného spotřebitele je společnost Bochemie známá jako výrobce prostředků Savo, Bochemit nebo Chloramin. Více na www.bochemie.cz.

O společnosti Neit Consulting
Společnost Neit Consulting poskytuje konzultační služby v oblasti informačních a komunikačních technologií. Její specialisté jsou primárně zaměřeni na dodávky Business Intelligennce řešení založených na technologické a aplikační platformě Oracle. Více na www.neit.cz.

O společnosti Oracle
Oracle (NASDAQ: ORCL) je největší světový dodavatel podnikového softwaru. Další informace o společnosti Oracle najdete na webu http://www.oracle.com.