Podniky míří k soukromému cloudu a samoobslužnému IT

Nová verze řešení Oracle Enterprise Manager 12c podporuje bohatší katalog služeb pro poskytování databází a middlewaru. Vylepšené řízení databází a middlewaru by mělo v rámci podniků urychlit přijetí soukromých cloudů.

Společnost Oracle uvádí novou verzi řešení pro správu aplikací Oracle Enterprise Manager 12c. S jeho pomocí budou podniky moci rychleji přijmout architekturu privátních cloudů a dále směřovat k vizi samoobslužných služeb a IT řízeného požadavky podnikání.

Právě uvedená nová verze Oracle Enterprise Manager 12c Release 4 zahrnuje širokou škálu novinek. Jde například o technologie pro efektivnější správu zásobníku (stacku) aplikací, bezpečnou správu databází a řízení podnikových služeb, což zákazníkům a partnerům společnosti Oracle umožní zvýšit výkon databází i aplikací a vybudovat samoobslužnou IT platformu otevřenou dalším inovacím.

Vylepšení jsou výsledkem dialogu společnosti Oracle se zákazníky a rostoucího ekosystému kolem tohoto řešení, který dnes zahrnuje více než 750 specializovaných partnerů, členů Oracle Partner Network (OPN). Společnost Oracle a její partneři např. vytvořili pro Oracle Enterprise Manager 12c více než 140 rozšiřujících modulů (plug-inů) a konektorů.

Diagnostika i zabezpečení
Základem nového řešení je vylepšené rozhraní (API) pro katalog služeb, které umožňuje na úrovni celého podniku rychle nasadit privátní cloud poskytující jako službu databáze, middleware i infrastrukturu. Komplexní prostředí lze snadno spravovat („na kliknutí“), rychlé klonování dat nabízí efektivní testování a nasazování podnikových aplikací. Vestavěná je funkce pro detekci potenciálně zranitelných dat i konfigurací, což umožňuje flexibilní řízení provozu cloudu.

Další inovací v Oracle Enterprise Manager 12c Release 4 je nový prediktivní nástroj, který sleduje a analyzuje provoz databází a dokáže upozornit na problémy ještě předtím, než k nim dojde. Řízení podnikových dat nyní umožňuje systematicky vyhledávat a chránit citlivá data, a tím zvýšit zabezpečení celého prostředí. Orchestrace aktualizací spolu s možností vrátit každý krok zpět urychluje nasazení databáze Oracle 12c.

Rozšířené jsou možnosti správy middlewaru Oracle Fusion 12c. Při nasazování i provozu middlewaru je k dispozici jednotný pohled na celé prostředí, což správcům umožňuje používat pro řízení osvědčené postupy (best practices) a rychle identifikovat případné problémy s výkonem. V podobě služby je k dispozici také diagnostika virtuálních strojů Java (Java Virtual Machine), což urychluje vývoj a provoz javových aplikací a optimalizuje jejich výkon. Novinkou je také podpora pro rychlé poskytování architektury orientované na služby (service-oriented architecture, SOA).

Řešení Oracle Enterprise Manager 12c Release 4 podporuje velmi podrobné členění uživatelských rolí. Organizace s komplexními požadavky na řízení přístupu mohou do systému zahrnout i soukromé role a preferovaná oprávnění, což dále zvyšuje zabezpečení celého prostředí. Nová konzole zabezpečení poskytuje jednotné prostředí pro správu zabezpečení v rámci celého prostředí Oracle Enterprise Manager. Podporován je protokol SNMP v3 jako nejnovější průmyslový standard, a to včetně šifrování.

„Nejnovější průzkum CloudTrack společnosti IDC ukazuje, že většina podniků se chystá adoptovat hybridní cloudové architektury v průběhu následujících tří let,“ říká Mary Johnston Turner, viceprezidentka pro výzkum ve společnosti IDC. „Tyto organizace chtějí v cloudu provozovat širokou škálu úloh včetně kritických databázových a middlewarových služeb, které vyžadují vysokou odolnost proti selhání a schopnost rychlého zotavení. Cloud umožňuje jednotně definovat příslušné parametry pro jednotlivé služby, není už třeba konfigurovat každou aplikaci zvlášť. Nejnovější verze Oracle Enterprise Manager 12c usnadňuje zákazníkům nasazení cloudových služeb velmi flexibilním způsobem.“

„Společnost Oracle pokračuje v nabídce inovativních a vysoce výkonných řešení pro podporu podnikání. Nová verze Oracle Enterprise Manager 12c usnadňuje podnikům plánování, poskytování a správu soukromých cloudů. Zákazníci se tak mohou připravit na další generaci informačních technologií, které budou fungovat v samoobslužném režimu,“ dodává Prakash Ramamurthy, senior viceprezident divize Systems and Cloud Management ve společnosti Oracle.