Primaska využívá a outsourcuje BYZNYS Win

Společnost Primaska Consult, která se zabývá mimo jiné poradenstvím v oblasti daní, auditorskou činností a outsourcingem ERP, začala využívat možnosti podnikového informačního systému BYZNYS Win. Ten splnil náročné požadavky zejména díky provázanosti jednotlivých modulů.

Systém nabízí propracované účetní likvidaci, zamezení neoprávněných oprav účetních dokladů, přizpůsobení informačního systému představám uživatele, definici speciálních uživatelských menu a celkovou stabilitou systému bez ohledu na velikost zpracovávané datové základny.

Primaska kromě svých potřeb využívá BYZNYS Win i pro vedení účetnictví svých klientů. Zároveň realizuje outsourcing ERP BYZNYS Win, který spočívá v zajištění přístupu k potřebným modulům ERP BYZNYS Win včetně zajištění aktualizací, administrace a zálohování databáze, školení uživatelů a samotné implementace ERP BYZNYS Win.

Klient využívající outsourcing je zbaven nutnosti pořizovat vlastní informační systém, nemusí se věnovat jeho správě. Dalším přínosem pro zákazníka je skutečnost, že jsou mu podle potřeby poskytovány přístupy k modulům ERP BYZNYS Win v aktuálně požadovaném počtu.

Pro zvýšení rychlosti oběhu dokladů mezi klientem a společností Primaska je využíván modul Centrum sdílení dokumentů ERP BYZNYS Win. Zákazníci zapisují do systému přijaté faktury a pomocí elektronické sponky k těmto fakturám přiřazují jejich naskenovaný originál. Elektronická podoba přijaté faktury od dodavatele se ukládá do SQL databáze modulu Centrum sdílení dokumentů, a to do příslušné složky.

Klienty společnosti Primaska jsou i podniky se zahraniční majetkovou účastí. Jejich zaměstnanci a management využívají jazykových mutací ERP BYZNYS Win, kdy každý uživatel může mít nastaven kromě českého i anglický, německý či slovenský jazyk.

Mezi hlavní přínosy ERP třídy BYZNYS pro Primasku patří mimo jiné možnosti sledování režijních hodin pracovníka v rámci zakázky, nastavení detailních přístupových práv do modulů a definice rezidentních podmínek v sestavách, možnost tisku výstupů přímo v různých formátech a jejich okamžité odeslání v elektronické podobě či sofistikovaný střediskový pohled na účetnictví s možností omezit přístup uživatele na vybraná střediska. Opomenout nelze ani automatizovanou tvorbu účetních dokladů z prvotních dokladů díky předdefinovaných předkontacím, použití služeb v modulu Skladové hospodářství jako následný podklad pro tvorbu vydaných faktur a v neposlední řadě správu podnikových dokumentů a dokladů v databázi modulu Centrum sdílení dokumentů.

O společnosti Primaska Consult

Primaska Consult je členem skupiny Primaska, která se zabývá poradenstvím v oblasti daní, metodiky účetnictví, projektů finančních investic a podnikatelských záměrů, vedením účetnictví, auditorskou činností, outsourcingem ERP a dalšími aktivitami. V České republice patří společnosti Primaska Audit a Primaska Konsult mezi přední české poradenské firmy v oboru auditu, účetního a daňového poradenství. Klienty společnosti Primaska jsou obchodní společnosti, družstva, státní podniky, pojišťovny a jim podobné subjekty, banky, nepodnikatelské subjekty, školy a školská zařízení i fyzické osoby.

O společnosti J.K.R.

Společnost J.K.R. je s produkty řady Byznys předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů. Byla založena v roce 1991 v Příbrami, dnes má celostátní působnost a kromě příbramské centrály má pobočky v Praze, Plzni a Teplicích. Také disponuje rozsáhlou sítí smluvních partnerů.

Informační systémy třídy Byznys využívá v Česku více než 1 100 instalací v nejrůznějších oblastech podnikání. Mezi zákazníky figurují například Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, Dopravní podnik města Pardubic, H & H Hotels, Humi Outdoor, Marimex, Ravak, Ryor či Vltava-Labe-Press.