Průzkumné vrty s Byznys ERP

Z důvodu přehlednější evidence zakázek, pozastávek a zjednodušení procesu přefakturování nákladů se společnost Vrtný a geologický průzkum rozhodla zavést podnikový informační systém Byznys ERP od společnosti JKR.

Hlavním cílem nasazení nového ERP systému bylo vyřešení požadavku společnosti Vrtný a geologický průzkum na evidenci strojů a speciálního nářadí, které se po zpracování jednotlivých zakázek vrací zpět do skladu, a pokud je po kontrole shledáno použitelným, využívá se na další zakázce. Konzultanti společnosti JKR proto vytvořili speciální sklad, na který se sledované položky přesouvají. Kvůli snadnému přiřazení strojů a nářadí ke konkrétním zakázkám došlo také k založení takzvaných lokací, na kterých se všechny použité nástroje evidují. Uživatel díky tomu získal okamžitý přehled o volných kapacitách zařízení.

Vzhledem k tomu, že se na většině zakázek podílí více středisek najednou, vytvořili konzultanti uživatelskou úpravu vnitrofakturace umožňující rychlé, efektivní a zcela automatické převádění a přeúčtování veškerých nákladů mezi jednotlivými středisky. Protože společnost realizuje rozsáhlé stavební zakázky, se kterými souvisí evidence pozastávek, došlo také ke zpracování uživatelské úpravy Pozastávky. Ta umožňuje uživatelům přehledně evidovat veškeré pozastávky a včas je upozorňuje na jejich splatnost. V neposlední řadě došlo také pomocí různých podmínek a filtrů k přizpůsobení uživatelských sestav na míru.

„Implementace systému Byznys ERP ve společnosti Vrtný a geologický průzkum proběhla s důrazem na kvalitní vyškolení uživatelů, vyřešení otázky sledování evidence strojů a speciálního nářadí na zakázkách, dále pak zjednodušení procesu přefakturování nákladů mezi jednotlivými středisky, přehlednou evidenci pozastávek a sledování nákladů na jednotlivých zakázkách,“ uvedla Romana Kulhavá, hlavní účetní společnosti Vrtný a geologický průzkum.

Mezi hlavní přínosy řešení patří výrazné zrychlení přístupu všech uživatelů k datům, vznik nového skladu, na kterém se evidují zařízení zapůjčená na jednotlivé zakázky, vnitrofakturace pro rychlé a snadné převádění nákladů mezi středisky, uživatelsky vytvořené gridy na ploše, které pomáhají kontrolovat a předcházet definovaným problémům dříve, než k nim vůbec dojde, a v neposlední řadě se celkově zvýšila spokojenost uživatelů s prací v informačním systému.

O společnosti Vrtný a geologický průzkum

Vrtná činnost firmy má nepřetržitou tradici trvající již více než 130 let. Podnik byl založen v Oseku roku 1872 oseckým občanem Juliem Theilem. V roce 1907 zaměstnával již 250 dělníků a prováděl vrty po celém kontinentě a to zejména vrty uhelné, rudné, na pitnou, minerální a užitkovou vodu, na zemní plyn, větrací, odvodňovací a protipožární. Po uplynutí prvních 37 let byl podnik zařazen do koncernového podniku Báňské stavby s ředitelstvím v Mostě, jako jeho 4. závod pod názvem „Vrtný průzkum a rekultivace“. V roce 1990 se osecký vrtný závod osamostatnil ze svazků Báňských staveb a v roce 1993 jej zprivatizovala Duchcovská obchodní společnost a rozšířila jeho tradiční sortiment prací o zakládání a sanace staveb. Roku 2002 Duchcovská obchodní společnost odprodala tuto část společnosti Vrtný a geologický průzkum. Po vyčlenění z této skupiny vystupuje společnost Vrtný a geologický průzkum samostatně. Více na www.gkr.cz/spolecnost/vgp/.

O společnosti J.K.R.

Společnost J.K.R. je s produkty Byznys ERP předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů. Byla založena v roce 1991 v Příbrami, dnes působí po celé ČR a na Slovensku. Více informací naleznete na www.jkr.eu.

O systémech Byznys ERP

Podnikové informační systémy Byznys ERP využívá v Česku více než 1 250 organizací v nejrůznějších oblastech podnikání. Mezi zákazníky figurují například Autometal, Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, Dopravní podnik města Pardubic, ELO+, ESO travel, H & H Hotels, Humi Outdoor, Integra Group, Kasalova pila, Lekkerland, Letiště Brno, Marimex, Messenger, Newton Media, Nohel Garden, Ravak, Ryor, Sapho, Veskom či Vltava-Labe-Press. Pro další informace navštivte www.byznys.eu.