Pure Storage rozšiřuje nabídku garance kvality služeb (SLA) pro platformu Evergreen//One; v segmentu úložišť je poprvé k dispozici záruka energetické účinnosti

Společnost Pure Storage® (NYSE: PSTG), průkopník v poskytování nejpokročilejších technologií a služeb v oblasti ukládání dat, oznámila další rozšíření své nabídky předplacených služeb. Změny se týkají mj. portfolia Evergreen® a jejich součástí je nová smlouva o úrovni služeb (SLA) pro platformu Evergreen//One™. Tato smlouva představuje na trhu podnikových úložišť poskytovaných jako služba první a jedinou záruku energetické účinnosti a podporuje poslání společnosti Pure Storage poskytovat zákazníkům ty nejudržitelnější technologie úložišť.

Hlavní novinky

 • Smlouva SLA o energetické efektivitě platformy Evergreen//One: Po uvedení nástrojů  Pure1® Sustainability Assessment a Energy Savings Visualizer, které pomáhají zákazníkům výrazně snížit jejich ekologickou stopu, zaručuje smlouva SLA pro platformu Evergreen//One organizacím všech velikostí energetickou účinnost.
  • Smlouva o energetické účinnosti SLA umožňuje organizacím měřit maximální počet spotřebovaných wattů na jeden tebibajt (TiB, cca 1,1 terabajtů) úložiště.
  • Pokud není garantovaný maximální počet wattů na TiB dodržen, mohou zákazníci požádat o kredity na služby společnosti Pure Storage. Ta dále provede nápravná opatření, včetně zahuštění nebo konsolidace úložiště, a to bez dalších nákladů pro zákazníka.
 • Růst předplacených služeb: V důsledku zvýšené poptávky stávajících i nových zákazníků po nabídkách předplatného – včetně portfolia Evergreen (Evergreen//One, Evergreen//Forever™, Evergreen//Flex™), Pure Cloud Block Store a Portworx® – společnost Pure ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2023 dosáhla:
  • ročních pravidelných příjmů (annual recurring revenue, ARR) z předplatného ve výši 1 miliardy dolarů. Této výše bylo dosaženo vůbec poprvé a znamená meziroční růst o 30 %.
  • příjmů z předplacených služeb ve výši 244,8 milionu dolarů, což představuje meziroční nárůst rovněž o 30 %.

Význam pro sektor podnikových úložišť

Sektor podnikových úložišť dlouhodobě zatěžuje značná spotřeba energie, vysoké náklady, krátké cykly obnovy technologií, neplánované odstávky a celková složitost ukládání dat.

Globální podniky se ale posouvají k zavádění flexibilních provozních modelů založených na spotřebě a moderních služeb, které jednak zvyšují hodnotu a efektivitu, jednak přispívají k celkovému snižování dopadu podnikání na životní prostředí.

Nedávný průzkum dopadu IT na udržitelnost ukázal, že 86 % ředitelů programů udržitelnosti si uvědomuje, že společnosti nemohou dosáhnout svých cílů udržitelnosti, aniž by výrazně snížily spotřebu energie v technologické infrastruktuře. Organizace však nemohou řídit udržitelnost bez spolehlivého a konzistentního způsobu jejího měření.

Platforma Evergreen//One prostřednictvím globálního partnerského ekosystému společnosti Pure Storage umožňuje zákazníkům nejen využívat neustálé inovace, finanční flexibilitu a provozní agilitu, ale díky měření spotřeby wattů na TiB také dosáhnout nové úrovně energetické účinnosti. To vše podporuje splnění dlouhodobých cílů v oblasti udržitelnosti.

Nejdůležitější okamžiky vývoje platformy Evergreen//One

 • Program Evergreen Storage společnosti Pure, který byl poprvé představen v roce 2015, připravil půdu pro novou éru vlastnictví IT tím, že nabídl skutečné předplatné na inovace.
 • V roce 2018 představila společnost Pure Storage první model úložiště založený na skutečné spotřebě, Pure as-a-Service (nyní Evergreen//One). Služba poskytla agilitu a flexibilitu veřejného cloudového úložiště se zabezpečením a výkonem infrastruktury typu all-flash.
 • Na konci roku 2022 dosáhly roční opakované příjmy (ARR) společnosti Pure Storage z předplatného – podporované portfoliem Evergreen, Pure Cloud Block Store a Portworx – poprvé 1,0 miliardy dolarů.
 • Platforma Evergreen//One nyní zákazníkům umožňuje předplatit si garantovanou úroveň služeb (SLA) na podnikové úrovni v pěti kategoriích, včetně nulových plánovaných odstávek pro upgrade nebo údržbu, 99,9999% záruky provozuschopnosti, 25% rezervy kapacity úložiště vzhledem k jejímu využití, bezkonkurenčního výkonu úložiště sladěného s úrovní služby a energetické efektivity měřené podle spotřeby wattů na TiB.
 • „Pro provoz úspěšné a škálovatelné organizace je datové úložiště naprosto zásadní. Platforma Evergreen//One zjednodušuje ukládání dat, umožňuje škálování spolu s vývojem podnikání, zajišťuje konzistenci a znamená i finanční efektivitu. Ve skutečnosti nám Evergreen//One umožnil přesunout velké kapitálové (CapEx) náklady do kategorie nákladů provozních (OpEx) a ušetřit cash flow, což nám výrazně usnadnilo předvídání a škálování našeho podnikání.“

Tyler Bower, zakladatel Cloud@Work

 • „Udržitelnost se dnes stala klíčovým pilířem strategií podnikového IT. Důraz se klade na snižování spotřeby energie a prostoru s cílem zvýšit provozní efektivitu a v konečném důsledku dosáhnout dlouhodobých cílů ESG. Zavedením smlouvy SLA o energetické účinnosti do své nabídky úložiště jako služby (StaaS) Evergreen//One poskytuje společnost Pure Storage pro ukládání dat další a zásadní vrstvu transparentnosti a umožňuje garantované měření skutečně spotřebovaných wattů na TiB, což podpoří udržitelnost infrastruktury IT.“

Scott Sinclair, ředitel oddělení Infrastructure, Cloud a DevOps v Enterprise Strategy Group