SAP Services spolupracuje s Kontem Bariéry

Společnost SAP Services uzavřela partnerství s Kontem Bariéry. Cílem spolupráce je podpora a zaměstnávání osob, kterým byla diagnostikovaná porucha autistického spektra. Obě organizace již svými aktivitami k tomu cíli přispívají, společné projekty však mají přinést další osvětu a inspiraci i pro další české subjekty.

Konto Bariéry pomáhá rodinám s dětmi postiženými autismem prostřednictvím své sbírky Dej si kabát do šatny, společnost SAP Services se zase zaměřuje na zaměstnávání lidí s touto diagnózou v rámci programu Autismus v práci.

„Nápad zaměstnávat lidi, kterým byl diagnostikován Aspergův syndrom, vznikl před pár lety v naší německé centrále. Protože se tento pilotní program osvědčil, byl aplikován i v několika jiných zemích. Mezi lidmi s poruchou autistického spektra se hledají zejména programátoři či jiné IT profese, u nás byl však program poprvé využit i pro zaměstnávání lidí v jiných než IT profesích, například v oblasti zpracování dat či v administrativě,“ vysvětluje Alexandra Pálková, koordinátorka programu Autismus v práci ve společnosti SAP Services s tím, že celosvětovým cílem společnosti SAP je zaměstnávat do roku 2020 jedno procento lidí s touto diagnózou, což odpovídá i jejich podílu v populaci.

Ve společnosti SAP Services se tohoto cíle podařilo dosáhnout již nyní – firma v tuto chvíli zaměstnává celkem 11 osob s tímto handicapem. Podstatou programu není vytvoření specializovaného oddělení, ale plné začlenění zaměstnanců s Aspergovým syndromem do pracovního procesu. SAP Services díky svému programu objevil zdroje kvalitních zaměstnanců, kteří bezvadně zvládají kvalifikovanou práci, mají jen trochu problém s komunikací. A proto byl pro ně vytvořen speciální přijímací systém. Za svůj přínos získal program čestné uznání Aplaus, které uděluje Národní ústav pro autismus.

Se svým projektem Autismus v práci se nyní SAP Services uchází i o ocenění Zaměstnavatel bez bariér, jehož garantem je právě Konto Bariéry. Jedná se o speciální kategorii výročních cen Klubu zaměstnavatelů – Sodexo Zaměstnavatel roku 2017, jejímž cílem je najít a ocenit zaměstnavatele, kteří na otevřeném trhu práce vytvářejí pro lidi se zdravotním postižením rovné pracovní podmínky.

„Ocenění Zaměstnavatel bez bariér vyzdvihuje organizace, které zaměstnávají handicapované nikoliv za účelem splnění tabulkových požadavků, nýbrž kvůli jejich schopnostem, na něž handicap nemá vliv,“ říká Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry.

Symbolicky byla spolupráce Konta Bariéry se SAP Services odstartována dne 25. dubna v Dejvickém divadle společnou diváckou účastí na představení Kakadu Karla Františka Tománka a Jiřího Havelky, v němž Simona Babčáková exceluje v roli autistické dívky Wendy.

„Zaměstnávání lidí s poruchou autistického spektra se věnujeme již dva roky a výsledky, které vidíme, nás motivují k rozšiřování těchto aktivit. Věříme, že spolupráce s Kontem Bariéry pomůže inspirovat i další subjekty k podobným projektům,“ uvedla na závěr Alexandra Pálková.

Více informací najdete na SAP News Center. Sledujte SAP na Twitteru @sapnews.