Spoločnosť Gosvo SK predstavuje nový modul a ďalších viac ako 70 vylepšení v novej verzii ERP systémov triedy BYZNYS.

gosvo_logo_webNajväčšou novinkou v ERP systémoch triedy BYZNYS je komplexný modul Pozastávky. Ide o unikátne riešenie všetkých väzieb súvisiacich s pozastávkami, ich vyhotovením a evidenciou. Vďaka úplnej integrácii do systémov triedy BYZNYS sú pozastávky zohľadnené v primárnych dokladoch, upomienkach, účtovnej likvidácii i v ďalších moduloch a novo pripravených zostavách.

To poskytuje užívateľovi kompletnú podporu pre prácu s pozastávkami a správcom a manažérom ponúka komfortný a detailný prehľad o všetkých častiach finančnej zákazky. Spoločnosti nasadením tohto modulu zase získajú flexibilné a pružné riešenie, ktoré naplno uspokojí ich potreby ako z hľadiska prehľadu finančných tokov v cashflow, tak finančných prehľadov v rámci obchodných vzťahov.

Nová verzia ponúkne rozšírené funkcie autorizácie dokladov a odvolávok, možnosť využiť informácie z insolventného registra pri obchodnom partnerovi, a v neposlednom rade boli do systému zapracované tiež dlho očakávané mimoriadne daňové odpisy. Ďalej bude možné overiť si úspešnosť elektronického podania výkazov so spätným zápisom identifikátora, hromadne rušiť účtovné doklady, automaticky generovať osobné čísla či elektronicky komunikovať so zdravotnými poisťovňami. V module Finančné účtovníctvo bola napríklad rozšírená kontrola nad existenciou použitého kódu meny v kurzovom lístku a nad dokladmi brániacimi uskutočniť ročnú uzávierku.

Predovšetkým pre užívateľov, ktorí tvoria alebo upravujú zložitejšie výrobné postupy, je zásadnou novinkou vytvorenie podpory pre zjednodušenú editáciu postupu, vrátane jeho operácií a vstupov v popise technického plánovania výroby (TPV). Ďalšie zmeny boli uskutočnené v module Workflow, kde je teraz možné priamo pri kopírovaní projektu spresniť informácie o obchodnom partnerovi, obchodnom prípade alebo napr. zodpovednej osobe a v module Projektové riadenie, kde je možné napríklad do detailu projektu zadať marketingovú akciu.

Súčasťou tejto verzie je i zapracovanie funkcie ISDOC, ktorá zjednocuje doposiaľ rôzne formáty elektronických daňových dokladov, vďaka čomu bude možné posielať elektronické faktúry do všetkých ekonomických systémov a to vrátane systémov štátnej správy.

Karel Divácký, technický riaditeľ spoločnosti Gosvo, spol. s r.o., k tomu hovorí: „Uvoľnenie novej kompilácie ERP systémov triedy BYZNYS v plánovanom termíne je signálom o úspešnom ukončení polročnej práce tímov vývojárov. Pri výbere noviniek sme brali ohľad na prínos ich bežného využitia a riadili sa predovšetkým požiadavkami našich užívateľov.“

O spoločnosti Gosvo

Spoločnosť Gosvo a jej dcérska spoločnosť Gosvo SK sú distribútorom podnikových informačných systémov triedy Byznys pre Moravu a Slovensko, centrála je v Brne, dcérska spoločnosť sídli v Trenčíne. Dodávkami a implementáciou sa zaoberá od roku 1994. Medzi zákazníkov Gosva patrí napr. AZ Klima, Signum, Thermona, Tondach Česká republika a veľa ďalších.

O podnikových informačných systémoch triedy Byznys

ERP systémy triedy Byznys vyvinuté popredným českým dodávateľom podnikových informačných systémov – spoločnosťou J.K.R., obsahujú mimo iné moduly CRM, Workflow, Business Intelligence či Projektové riadenie. Riešenie využíva už viac ako 1200 zákazníkov z Českej republiky a Slovenska, medzi ktorých patria významné spoločnosti z najrôznejších oblastí podnikania, napr. Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, Dopravní podnik města Pardubic, H & H Hotels, Humi Outdoor, Marimex, Ravak, Ryor či Vltava-Labe-Press.