Systémy mediálních firem nedokážou podpořit jejich strategické cíle

oracleNově zveřejněný průzkum společnosti Oracle odhalil, že ačkoli se drtivá většina mediálních společností soustředí na rozvoj hlubších vztahů se zákazníky, jejich systémy v současné době nejsou schopny tyto cíle podpořit.

Studie nazvaná State of Readiness (Stav připravenosti) také zjistila, že i když mají mediální firmy v plánu vytvářet bohatší a specializovanější obsah, přehlížejí správu výsledných komplexních zdrojů příjmů. Cílem studie bylo odhalit priority mediálních společností v digitálním věku spolu s jejich schopností je naplnit.

Všech pět priorit mediálních firem se točí okolo poskytování spolehlivé a přesvědčivé zákaznické zkušenosti:

o Zabezpečení informací označilo za hlavní oblast zájmu 76 % respondentů.

o Rozvíjení hlubší důvěry zákazníků (72 %).

o Poskytování přesvědčivé uživatelské zkušenosti (68 %).

o Přizpůsobení nabídek potřebám zákazníků (66 %).

o Budování služeb s přidanou hodnotou okolo obsahu (62 %).

Méně než polovina dotazovaných firem (48 %) dokáže sledovat interakce zákazníků s organizací napříč všemi kanály. Pouze jedna ze šesti (16 %) mediálních firem vidí do chování jednotlivých zákazníků, zatímco méně než pětina (20 %) dokáže zákazníkům nabízet doporučení na základě jejich interakcí napříč všemi digitálními kanály.
Zpráva odhalila obrovskou chuť poskytovat zákazníkům bohatší obsah prostřednictvím partnerství a uváděním nových nabídek – 72 % mediálních společností v současné době vyvíjí nové oblasti obsahu okolo své jádrové specializace.
Nicméně i když si mediální firmy uvědomují význam schopnosti poskytovat obsah prostřednictvím různých kanálů a 78 % z nich na tom v současnosti pracuje, méně se už soustředí na systémy pro správu výsledných příjmů z různých kanálů – jen něco málo přes polovinu (56 %) jich vyvinulo fakturační systémy pro inkaso a alokaci plateb za poskytování dalšího obsahu.
Výzkum odhalil, že velké množství mediálních firem postrádá schopnost účtovat zákazníkům obsah a služby s přidanou hodnotou, když tato příležitost vyvstane – 46 % mediálních firem nedokáže zpracovávat mikroplatby, 26 % si neporadí s předplatným a 18 % nedokáže zvládat jednorázové platby.Čtvrtina mediálních firem naprosto postrádá schopnost agilně reagovat na rychlé změny obchodních modelů a využít nové zdroje příjmů.

Gordon Rawling, ředitel marketingu Oracle Communications pro region EMEA, řekl: „Mediální společnosti si uvědomují, že už nestačí jen zveřejnit obsah a spoléhat se na to, že si jej lidé najdou. Výsledky ukazují, že berou nutnost přiblížit se zákazníkům velice vážně. Ovšem přestože mají správné záměry, vypadá to, že nemají potřebné stavební bloky, aby byly schopny poskytovat personalizované služby. Proto mediální firmy potřebují rychle jednat, aby odstranily překážky hlubšího vhledu do chování zákazníků.“
Rawling dále řekl: „Pro mediální firmy je samozřejmě rozhodující obsah a tato zpráva ukazuje, že mají velké ambice vyvíjet bohatší, atraktivnější obsah a rozšiřovat jeho dostupnost prostřednictvím partnerství. To je sice samotné jádro jejich byznysu, ale také by se měly připravit na zvýšenou komplikovanost, kterou tento přístup přináší. Pokud máte šanci přimět zákazníky, aby u vás utratili peníze za obsah s přidanou hodnotou, potřebujete systémy pro inkaso a správu těchto financí.“

O společnosti Oracle
Společnost Oracle (NASDAQ: ORCL) celosvětově dodává nejucelenější, nejotevřenější a nejlépe integrovaný podnikový software a hardwarové systémy. Další informace o společnosti Oracle najdete na www.oracle.com.