Technologie od SAP pomáhají zrychlit a zlepšit očkovací proces od výroby vakcíny až po její aplikaci

O úspěchu očkování proti koronaviru rozhoduje nejen rychlost a efektivita, s jakou zvládají vlády jednotlivých zemí objednávat vakcíny pro své občany, ale také způsob, jakým se obyvatelé k této vakcíně dostávají. S logisticky a organizačně složitým procesem dokáží pomoci moderní technologie, které mohou garantovat absolutní kontrolu nejen nad výrobou a logistikou, ale také nad samotnou aplikací očkování. Balík řešení SAP Vaccine Collaboration Hub už úspěšně používá německý Červený kříž, který je zodpovědný za kontrolu šíření koronaviru v Sasku.

V prosinci minulého roku pověřila německá spolková země Sasko společnost SAP spoluprací s T-Systems, dceřinou společností Deutsche Telekom, na vytvoření systému pro logistiku a plánování očkování. Během pouhých několika týdnů vzniklo cloudové řešení, které Sasku umožňuje sledovat dostupnost zásob a zdrojů, plnit plánované tempo očkování a zajistit logistiku i distribuci dávek v reálném čase, díky čemuž je možné urychlit proces každodenním očkováním. Součástí platformy jsou SAP S/4HANA Cloud, SAP Analytics Cloud a řešení pro digitální dodavatelský řetězec.

„Humanitární logistika je hlavní výzvou v boji proti epidemii. Řešení od SAP nám umožňuje digitalizovat plánování vakcín, nákup, správu zásob i jejich dodávky,“ říká Lars Werthmann z německého Červeného kříže v Sasku.

Zrychlení očkovacího procesu díky automatizaci
Automatizované řešení od SAP umožňuje transparentně řídit očkování proti COVID-19 podle přesně definovaných priorit a pomáhá tak zvýšit důvěru obyvatelstva k celému procesu. SAP kromě toho výrobcům vakcín a státům poskytuje také nástroj na řízení celé distribuce očkovací látky.

Řešení Qualtrics Vaccine Management + Citizen Experience umožňuje automatické zpracování a návaznost jednotlivých kroků. Zaručí zkrácení celého postupu na minimum a zároveň zabrání nesystémovým změnám, jako je například očkování lidí, kteří na něj vzhledem k definovaným pravidlům ještě nemají nárok.

Stačí, aby uživatel vyplnil krátký dotazník, na základě kterého bude automaticky zařazen podle priority do jednotlivých etap, přičemž si může svůj termín rovnou rezervovat online. Následně získá QR kód, který slouží k další komunikaci se systémem. Po samotném očkování se data automaticky odesílají do příslušných zdravotnických systémů a v případě potřeby další dávky systém navíc samostatně naplánuje další termín.

Naočkovaní pacienti mají možnost podělit se o zpětnou vazbu. Státním orgánům to umožní postupně dolaďovat a zlepšovat celý proces, zdravotníkům zase například sledovat výskyt vedlejších účinků. Po úspěšné aplikaci vakcíny dostane každý občan automaticky potvrzení, které si může stáhnout do mobilu a používat jej jako očkovací průkaz.

Z výroby až do ordinace
Úspěšná aplikace očkovací látky je však až posledním krokem. Zvládnout logistický projekt takového globálního rozsahu pomáhá už teď mnohým výrobcům, přepravcům i vládám balík řešení SAP Vaccine Collaboration Hub. Systém postavený na řešení SAP Information Collaboration Hub for Life Sciences umožňuje všem aktérům v rámci distribučního řetězce vyměňování obrovského množství dat a komunikaci v reálném čase.

Zabudované kontrolní mechanismy tak umožňují například ochranu před infiltrací padělané či nekvalitní vakcíny. Samozřejmostí je i správa celého procesu distribuce, takže příjemce může kdykoliv zkontrolovat, za jakých podmínek probíhá doprava, skladování či vydávání zakoupených vakcín.