Titanové nádobí s Byznys ERP

logo-jkr-webPřední český výrobce a prodejce titanového nádobí, společnost TPT Coating, se kvůli svému rozvoji rozhodl nahradit nevyhovující informační řešení systémem Byznys ERP, který vhodně podpoří další růst podniku a pokryje zvýšené nároky na zpracování ekonomických a obchodních agend.

Hlavním přínosem nasazení systému Byznys ERP ve společnosti TPT Coating se stalo zejména propojení všech zpracovávaných agend, vysoké zabezpečení a lepší přehled nad podnikovými daty, odstranění duplicitního zadávání informací a zefektivnění v oblasti evidence a sledování reklamací. Uživatelé velmi ocenili možnosti komunikace s aplikací MS Office a široké uplatnění našla také možnost synchronizace kalendáře MS Outlook a e-mailové pošty s databází systému Byznys ERP.

Velkým přínosem se pro společnost TPT Coating stala možnost digitalizace dokumentů a jejich další zpracování pomocí DMS modulu, který umožňuje propojování a třídění dokladů do logických vazeb a složek, u nichž lze řídit individuální přístupy jednotlivých uživatelů či aplikovat vícestupňovou autorizaci dokumentů.

V rámci implementace došlo také k nasazení modulu Business Intelligence, který umožňuje pomocí základních datových kostek provádět analýzy dat společnosti. „TPT Coating využívá modul BI především k analýzám prodejů, například z pohledu zboží, období, regionů či obchodních zástupců. Analyzovaná data dále srovnává z pohledu času a mnoha dalších dimenzí,“ vyjmenovává Jan Pilous, konzultant BI společnosti J.K.R., a dodává: „Business Intelligence umožňuje managementu multidimenzionální pohled na celý podnik s maximem informací pro podporu řízení a rozhodování.“

O společnosti TPT Coating
TPT Coating je česká společnost zabývající se výrobou a prodejem exkluzivního, vysoce kvalitního titanového nádobí. Výrobní závod se nachází 20km od Brna, v malém průmyslovém městě Adamov. Kromě území České a Slovenské republiky exportuje společnost své výrobky také do více než 18-ti zemí světa, například Polska, Ruska, Spojených arabských emirátů, Ukrajiny či Maďarska. TPT Coating dále nabízí výrobní kapacity pro ošetřování povrchu odlitků, tryskání a plasmové nanášení, obrábění dna a aplikaci antiadhezních nástřiků. Více informací naleznete na www.tptcoating.com.

O společnosti J.K.R.
Společnost J.K.R. je s produkty Byznys ERP předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů. Byla založena v roce 1991 v Příbrami, dnes působí po celé ČR a na Slovensku. S obratem přes 100 milionů korun a s více než stovkou zaměstnanců patří mezi největší ryze české softwarové firmy v České republice. Více informací naleznete na www.jkr.eu.

O systémech Byznys ERP
Podnikové informační systémy Byznys ERP mají za sebou v České republice a na Slovensku více než 1 500 instalací v nejrůznějších oblastech podnikání. Mezi zákazníky figurují například Autometal, Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, Dopravní podnik města Pardubic, ELO+, ESO travel, H & H Hotels, Humi Outdoor, Integra Group, Kasalova pila, Lekkerland, Letiště Brno, Marimex, Messenger, Newton Media, Nohel Garden, Ravak, Ryor, Sapho, Veskom či Vltava-Labe-Press. Pro další informace navštivte www.byznys.eu.