V rámci rozpočtů podnikových IT výrazně porostou náklady na mobilní aplikace: v příštích 2 letech o více než 50 %

Průzkum sponzorovaný společností Oracle ukázal, že organizace při nasazování mobilních technologií jako hlavní problém vnímají zabezpečení a integraci aplikací.

Významným trendem současného podnikového IT je rychlý nárůst mobilních zařízení, z nichž se přistupuje k interním firemním systémům. Organizace potřebují nasazovat mobilní technologie jak kvůli zvýšení produktivity vlastních zaměstnanců, tak i kvůli lepšímu kontaktu se zákazníky.

V důsledku toho se podniky snaží o rychlý vývoj mobilních aplikací, a to jak na straně klienta, tak i serveru. Vývoj mobilních aplikací se stává přirozenou součástí podnikových IT oddělení, samotné požadavky na něj se ale rychle mění. Nová celosvětová studie, provedená firmou CIO Strategic Marketing Services and Triangle Publishing Services a sponzorovaná společností Oracle, ukazuje, že výdaje na vývoj a nasazování mobilních podnikových aplikací v příštích pěti letech porostou. Manažeři podnikových IT oddělení mají v souvislosti s tímto trendem ovšem obavy ze zabezpečení a jako problém vnímají také integraci mobilních zařízení se stávajícími klíčovými podnikovými systémy.

Analýza s názvem The Connected Enterprise: Keeping Pace with Mobile Development (Propojený podnik: Jak udržet krok s rozvojem mobility) je založena na odpovědích 414 IT profesionálů s výkonnou pravomocí (CIO, CTO, viceprezidenti, IT manažeři…). Ze studie jako hlavní závěr vyplývá přesvědčení respondentů, že pro úspěch mobilních iniciativ v rámci podniku představují klíčový faktor technologie. Na nejvhodnějších metodách vývoje a nasazování mobilních aplikací se respondenti průzkumu sice nedokáží obecně shodnout, studie nicméně ukázala, že podniky v současnosti preferují vývoj mobilních aplikací interními prostředky.

Hlavní výsledky studie
• V souvislosti s nasazováním mobilních technologií a trendem BYOD (používání soukromých zařízení zaměstnanců pro pracovní účely) je jako hlavní problém stále vnímána bezpečnost. 93 % respondentů uvádí v této souvislosti obavy z úniku dat, eventuálně z jiných bezpečnostních incidentů. Organizace se snaží o centrální řízení pohybu dat, spíše než aby spoléhaly na uživatele. V příštích dvou letech se podniky více zaměří na šifrování dat na zařízeních (oproti současnému stavu plánuje tuto funkcionalitu nasadit o 10 % více respondentů), centralizovaný systém aktualizací a řešení problémů (nárůst o 11 %), vzdálené odstraňování dat (nárůst o 11 %) a zamykání zařízení (o 18 % více).
• Při vývoji mobilních aplikací věnuje podnikové IT oddělení v průměru 29 % času na vývoj uživatelského rozhraní a funkčnosti na straně klienta (front-end), zbylých více než 70 % času připadne na návrh aplikace, integraci aplikací, zabezpečení a testování kvality.
• Střední a velké podniky své mobilní aplikace kontinuálně vylepšují a rychle nasazují jejich nové verze. 35 % z nich aktualizuje své aplikace každý měsíc, 34 % nasazuje nové verze ve čtvrtletních cyklech. Více než čtyři pětiny (82 %) respondentů očekává, že rychlost vývoje a nasazování nových verzí se bude v příštích 2 letech zvyšovat.
• Výdaje IT oddělení na zařízení a zaměstnance v průměru dosahují 157 dolarů. Očekává se, že v příštích dvou letech se toto číslo zvýší na 242 dolarů, což znamená nárůst o 54 %.
• Při vývoji mobilních aplikací se 34 % respondentů zaměřuje nejvíce na zákazníky, 27 % na vlastní zaměstnance, 24 % na podporu managementu a 15 % na dodavatele. Respondenti se většinově domnívají, že důraz na zákazníky se bude zvyšovat.
• 44 % používaných mobilních aplikací bylo vyvinuto interně.
• Pro 75 % respondentů je při nasazování mobilních aplikací důležitý cloud (až už se jedná o výhradně cloudová nebo hybridní řešení). Mezi cloudovými technologiemi se za důležité pokládá především poskytování platformy jako služby (PaaS) a na cloudu založené platformy pro mobilní podnikové aplikace.
• Při vývoji a nasazování mobilních aplikací hrají velký vliv oddělení prodeje a marketingu, stejně jako zákazníci (ve všech případech 84 %). Následují IT oddělení (82 %).

„Mobilita je dnes sice všudypřítomná, ale pouze 10 % společností má v tuto chvíli nasazeny mobilní aplikace napříč celým podnikem. Význam adopce mobilních technologií stále nabývá na významu a náš průzkum ukázal, že podniky vnímají investice do těchto řešení jako projekty s velmi rychlou návratností investic. Respondenti zjistili, že mobilní aplikace představují nový způsob pro vytváření a udržování vztahů se zákazníky,“ uvedl Suhas Uliyar, viceprezident pro mobilní strategii ve společnosti Oracle. „Mobilní řešení společnosti Oracle umožňují organizacím vyvíjet, propojovat a nasazovat vlastní mobilní aplikace při zachování potřebné úrovně zabezpečení. Máme pro tuto oblast komplexní strategii a našim zákazníkům dokážeme přijetí a nasazení mobilních technologií maximálně zjednodušit.“

Podrobnější informace (v angličtině)
• Průzkum The Connected Enterprise: Keeping Pace with Mobile Development
• Mobilní řešení společnosti Oracle
• Společnost Oracle na Twitteru, Facebooku, YouTube a blogu Oracle