V SAP Services dokázali během týdne přesunout na home office přes 1200 zaměstnanců

Šířící se epidemie prověřila akceschopnost zaměstnanců SAP Services. Během jediného týdne zvládlo centrum podnikových služeb přesunout na kompletní home office 95 % všech pracovníků, aniž by omezilo plynulý provoz.

„Povinnou práci z domova jsme kvůli bezpečnosti našich zaměstnanců zavedli od 17. března s tím, že do kanceláří mohou docházet jen ti, kterým povaha jejich práce home office neumožňuje. Jde zhruba o 5 % z celkového počtu 1300 lidí,“ říká Iveta Chválová, ředitelka společnosti SAP Services.

Krizový plán v praxi obstál

V SAP Services přípravu nepodcenili. Pro případ výpadku pracovníků, omezení možnosti využívat kanceláře či dostupnosti IT infrastruktury, má společnost vypracovaný konkrétní krizový plán pro zabezpečení nepřetržitých a plynulých služeb všem pobočkám. Tento plán je společnost schopna operativně spustit v okamžité reakci na vzniklou situaci. Proto i v tomto případě proběhla kontrola připravenosti jednotlivých oddělení na přesun do domácích prostředí, a zároveň byly vyhodnoceny výjimky pro pracovníky, u kterých se vyžaduje fyzická přítomnost v kancelářích. „Kolegové, kteří i nadále setrvávají na svých pracovištích, projevili značnou dávku osobního nasazení. Velmi si jejich přístupu vážím,“ říká Iveta Chválová.

Jednou z aktivit, kterou nelze zcela převést do domácího prostředí, je vytváření pracovních smluv pro pobočky SAP v zemích, kde legislativa vyžaduje nejen elektronickou, ale i papírovou podobu pracovní smlouvy. V těchto případech je potřeba zajistit jak tisk, tak i podpisy a logistiku příslušných dokumentů, a to v rámci relativně krátkého času. Nábor nových zaměstnanců v pobočkách nesmí být zpomalen žádnými průtahy. „Abychom mohli tyto procesy zajistit ve stejné kvalitě jako v běžném režimu, vytvořili jsme pracovní skupinu, která za účelem tisku a podepisování do kanceláří přichází jednou týdně. Plánování ostatních činností v týmu je tomu uzpůsobené, příprava dokumentů musí být zvládnuta v dohodnutý čas,“ popisuje Lenka Pospíšilová, HR Business partner SAP Services, s tím, že dodržování všech bezpečnostních předpisů a nařízení je samozřejmostí.

IT tým pomáhá s potřebným vybavením zaměstnanců

Zaměstnancům je virtuálně i přímo v kancelářích nadále k dispozici IT oddělení. To je krom klasické podpory a údržby schopno zapůjčit nezbytně nutné vybavení, které zaměstnanci na rozdíl od kanceláří doma nemají běžně k dispozici. Na základě online požadavku od zaměstnance ho připraví k bezkontaktnímu vyzvednutí na recepci budovy. Během jediného dne takto zvládli vyřídit až sto požadavků, čímž přispívají ke zvýšení pracovního komfortu zaměstnanců v domácím prostředí.  

Dalšími nepostradatelnými zaměstnanci jsou recepční a pracovníci provozu budovy. Pro případ úplného zavření kanceláří mají v SAP Services přichystaný „záchranný balíček“, auto naložené nezbytnými kancelářskými pomůckami, čímž by dokázali zásobovat zaměstnance pracující z domova po dobu nutnou k případné dezinfekci kanceláří.

Nábor nových pracovníků pokračuje beze změn

Pohovory s uchazeči i nástupy nových kolegů pokračují a přesunuly se do virtuálního světa. K 1. dubnu tak do SAP Services nastoupí 30 nováčků. „Vstupní orientační školení, běžně trvající dva dny, jsme naplánovali tak, abychom se vyhnuli velkému počtu lidí v omezeném prostoru, a byli schopni dodržovat bezpečnou vzdálenost osob. Noví kolegové proto absolvují svůj nástup v několika menších skupinkách v různých časech. Po vyřízení nezbytné administrativy obdrží nováčci IT vybavení a přístupovou kartu a přesunou se do svých domovů. Veškerá vstupní školení a tréninky, stejně jako schůzky s nadřízenými a kolegy, proběhnou virtuálně,“ vysvětluje Lenka Pospíšilová.