Zákonná školení lze absolvovat dálkově

Unikátní možnost absolvovat zákonná školení, jako například školení řidičů, zacházení s odpady či kurz první pomoci, prostřednictvím e-learningu začala v Česku nabízet společnost Kvintech, dodavatel e-learningových a softwarových řešení.

V minulosti bylo nutné zákonná školení, vyžadovaná u některých zaměstnání, absolvovat osobně, což bylo náročné z hlediska organizačního, časového i finančního. Všechny tyto starosti nyní odpadají s možností využít pro zákonná školení moderní způsob výuky a přezkušování – e-learning.

Společnost Kvintech, která je v této oblasti průkopníkem, nabízí širokou škálu kurzů: školení řidičů, zacházení s chemickými látkami, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, kurz první pomoci, úvod do praktického marketingu, business etiketu, efektivní práci na počítači, test profesionální první pomoci, zacházení s odpady, personální management a další.

„Zvyšování kvalifikace zaměstnanců prostřednictvím e-learningu přináší organizacím řadu výhod. Kromě prokazatelné úspory času a nákladů může být náš vzdělávací systém KvinElearning organizován a řízen s minimálními požadavky na zkušenost a pracovní vytížení pověřeného pracovníka,“ říká Pavel Ponížil, generální ředitel společnosti Kvintech. Dále systém poskytuje neomezenou svobodu při definování vzdělávacích témat a přináší širokou nabídku různých forem vzdělávání jako například multimediální lekce nebo kombinace textového výkladu s grafickými prvky a schématy.

Součástí e-learningových kurzů, které společnost Kvintech nabízí, je také možnost interakce mezi učitelem a studentem. Možnost on-line i off-line komunikace s živým lektorem odstraňuje absenci interakce s živým člověkem v průběhu vzdělávacího procesu. Tato komunikační vazba může mít formu soukromé nebo firemní korespondence či veřejného rozhovoru. Učitel může celou výuku moderovat a je studentům k dispozici pro individuální konzultace a zpětnou vazbu. „KvinElearning zároveň umožňuje i nezávislé přezkoušení vedoucí až k vydání certifikátu či osvědčení, což zvyšuje schopnost organizace být v souladu se všemi zákony, nařízeními a normami EU, což v prostředí bez e-learningu představuje velmi náročný a nákladný proces,“ podotýká Pavel Ponížil.

Příklad porovnání cen prezenčního a elektronického kurzu

Kurz E-learning Prezenční kurz
Business Etiketa 4.000,- Kč / osoba 6.000,- Kč/osoba + cesta, ubytování, strava + ztráta času
Školení BOZP 400,-Kč /osoba 1.190,- Kč/osoba + cesta, ubytování, strava + ztráta času
Školení PO 400,- Kč/ osoba 1.190,- Kč/osoba + cesta, ubytování, strava + ztráta času
Školení řidičů referentů 500,- Kč/ osoba 1.390,- Kč/osoba + cesta, ubytování, strava + ztráta času
Marketing 5.000Kč / osoba 25 000,- Kč/osoba + cesta, ubytování, strava + ztráta času

Zdroj: Kvintech, říjen 2008

O systému KvinElearning
KvinElearning je komplexní systém vzdělávání zaměstnanců pomocí informačních a komunikačních technologií a nástrojů. Jde o moderní platformu pro zadávání a sdílení vzdělávacích témat s možností samostatné i skupinové výuky. KvinElearning přináší novou formu svobody studia, ať již podle vybraných témat, či znalostí a zkušeností či aktuálního pracovního vytížení jednotlivých frekventantů. Součástí produktu KvinElearning je i propracovaný systém testování znalostí a vyhodnocování výukového procesu podle požadovaných kritérií – studijního tempa, získaných znalostí, schopnosti využití informací v praxi apod.

O společnosti Kvintech

Kvintech je technologicky a marketingově orientovanou organizací. Mezi hlavní oblasti, ve kterých se společnost Kvintech prosazuje, patří mimo jiné outsourcing vývoje softwaru, e-learning, CRM a podniková řešení.