Zkušenosti s automatizací procesů v SAP Services přispívají k rozvoji řešení SAP Leonardo

Zkušenosti z úspěšných projektů robotizace vybraných finančních a HR procesů v pražském centru podnikových služeb SAP Services přispívají k rozvoji platformy SAP Leonardo. Cenné jsou zejména analýzy a návrhy nejlepších praktik, postupů a inovací z oblasti HR, stejně jako zkušenosti s využitím prvků umělé inteligence a strojového učení.

„SAP jako přední dodavatel informačních systémů zahrnuje do svých řešení nejlepší oborové praktiky z celého světa, aby z těchto optimalizovaných procesů a postupů prostřednictvím podnikových aplikací mohli těžit všichni jeho zákazníci. Protože SAP Services globálně poskytuje pobočkám SAP podnikové služby v HR, financích a marketingu, je ideálním zdrojem inovací v těchto oblastech. SAP Leonardo kombinuje odborné znalosti s technologiemi nové generace a v našem centru podnikových služeb pomáhá digitálně transformovat administrativní procesy,“ říká Vojtěch Švagr ze společnosti SAP Services.

Párování životopisů, plánování pohovorů či školení

Nově SAP Services zavádí automatizaci například do oblasti párování životopisů, plánování pohovorů či školení a zpracování dotazů od interních zaměstnanců. Cílem těchto aktivit je eliminovat opakující se manuální činnosti.

Párování životopisů mezi sebou porovnává popisy otevřených pracovních pozic z HR systému s životopisy uchazečů. HR pracovníci je díky tomu nebudou muset jeden po druhém procházet. To za ně udělá stroj, který navíc průběžně rozvíjí svoje schopnosti díky strojovému učení.

Plánovač školení bude doporučovat zaměstnancům vzdělávací kurzy, které by měli na základě svých profilů a dovedností absolvovat. Propojí informace z více systémů, vytvoří školicí plán kurzů a certifikací a přihlédne i k hodnocení kurzů spolupracovníky. HR pracovník nebude muset pro každého zaměstnance takový plán tvořit manuálně a bude se moci spolehnout na to, že zaměstnanci mají možnost rozvíjet svoji kariéru podle individuálních potřeb.

Pro oblast náboru se připravuje virtuální asistent pro sjednávání schůzek s uchazeči. Plánování termínů pohovorů, především za přítomnosti více osob, není triviální, ačkoliv se jedná o čistě manuální opakující se činnost bez nějaké zvláštní přidané hodnoty. Virtuální asistent má přístup ke komunikaci s uchazečem a automatizuje plánování termínů pohovorů prostřednictvím sdílených kalendářů.

Automatizace procesů a SAP Leonardo

„Další fázi mohou v budoucnu představovat náboroví chatboti, díky nimž by uchazeč mohl náborový proces absolvovat vzdáleně v čase a místě, které mu vyhovuje, třeba přes mobilní telefon. Chatbot bude mít k dispozici vstupní údaje i životopis a během virtuálního pohovoru zjistí další informace, prověří psychologické aspekty kandidáta, udělá základní rozbor a doporučí vhodné pozice. Navíc bude umět udělat třeba i virtuální prohlídku kanceláře,“ vysvětluje Vojtěch Švagr.

Čerstvou novinkou v HR je zautomatizování klasifikace dotazů od interních zaměstnanců. V minulosti musel HR pracovník přečíst celý dotaz, porozumět mu a na základě pracovních postupů poslat na příslušné oddělení, které požadavek přijalo a začalo se jím zabývat. Nově tuto práci udělá nástroj z platformy SAP Leonardo, který na základě rozpoznání textu doporučí oddělení, včetně procenta pravděpodobnosti správnosti rozhodnutí. Člověk pouze potvrdí jeho návrh, čímž mimo jiné rozšiřuje datový soubor, na jehož základě stroj pracuje, tj. „učí se“. Nově také budou mít HR pracovníci automatickou nabídku modelových odpovědí odkazujících například na interní firemní pravidla nebo místní legislativu. HR oddělení SAP ve spolupráci s vývojáři SAP Leonardo navíc plánuje zavést chatboty, díky nimž budou dotazy zaměstnanců z velké většiny zodpovězeny v reálném čase, bez čekání a s minimální nutností další administrativy ze strany HR.

Příležitost pro lidi

Zatímco lidé administrativní práci odvádějí s různou rychlostí a v různé kvalitě, virtuální asistenti pracují rychleji a v konzistentní kvalitě. Pracovníci mají díky této automatizaci procesů více času na činnosti, ve kterých mohou lépe uplatnit svoje přednosti a zaměřit se na oblasti s vyšší přidanou hodnotou. Opomenout nelze ani fluktuaci pracovních sil, tlak na náklady či zvyšující se objem práce. To všechno jsou oblasti, kde roste význam robotické automatizace. Ta navíc procesy po všech stránkách unifikuje, případně může i flexibilně reagovat na změnu podmínek s využitím prvků umělé inteligence, především pomocí strojového učení.