ABSL: ČR potřebuje efektivnější vzdělávací systém. Pomoci mohou alternativní projekty

Asociace ABSL navázala spolupráci s prestižními vzdělávacími projekty Stages, Alliance for YOUth a Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Cílem je podpora vzdělávání nové generace talentů, které obor podnikových služeb potřebuje pro svůj další rozvoj a růst. Masivní adopce nových technologií, související transformace podnikových procesů a vznik nových profesí přináší nové požadavky na dovednosti zaměstnanců, které však naráží na limity tradičního vzdělávání. Noví partneři mohou pomoci členům ABSL s programy firemního vzdělávání a otevřou jim přístup k novým talentům. Ve spolupráci s ABSL se pak budou snažit o další rozšiřování působnosti v rámci ČR, a to například i v samotných školách.

„Náš obor se rychle mění a jde do hloubky. Potřebuje pracovníky, kteří umí kriticky myslet, dokáží pracovat s technologiemi a jsou ochotni se učit. Změna charakteru pracovních pozic, která v tuto chvíli probíhá napříč obory, znamená, že jednou dosažené vzdělání již nestačí na celý život a lidé se musí učit kontinuálně,“ uvádí Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v ČR sdružuje a zastupuje firmy z oboru podnikových služeb. Vzdělávání proto patří a bude patřit k jedné z priorit firem i samotných zaměstnanců, kteří si potřebují osvojit si nové dovednosti a kompetence nutné pro práci v éře technologií a umělé inteligence.

„Firmy z našeho oboru často naráží u uchazečů o práci na limity, které způsobilo tradiční vzdělávání. Z našeho pohledu je nutné vzdělávací systém úžeji zaměřit na informatiku, technologie, inovace, analytické a kritické myšlení. Tyto priority by se přitom měly týkat už základních škol,“ komentuje Jonathan Appleton. Potřebná je dle něj rovněž užší spolupráce akademického světa s podnikovým sektorem, aby se učební plány přizpůsobovaly požadavkům trhu a součástí vzdělávání byly i povinné stáže. „Jen tak si může Česká republika udržet zajímavé projekty a spolu s tím i konkurenceschopnost,“ říká Jonathan Appleton.

Oboru podnikových služeb, ale i českému školství, by mohly pomoci inovativní vzdělávací projekty, se kterými ABSL navázalo spolupráci. „Jde o projekty, které přistupují ke vzdělávání doslova revolučním způsobem. S pomocí přelomových metod dokáží pomoci studentům různých věkových kategorií osvojit si dovednosti, které dnešní pracovní trh urgentně potřebuje,“ vysvětluje Jonathan Appleton.

Alliance for YOUth vznikla na podporu vzdělávání mladých lidí, které nedostatečná kvalita přípravy na budoucí zaměstnání znevýhodňuje na pracovním trhu. Zhruba 50 členů aliance z řad významných firem působících v ČR chce pomoci mladým lidem získat relevantní pracovní zkušenosti, osvojit si pracovní návyky a dovednosti, které dnešní pracovní trh potřebuje, a tím zvýšit jejich zaměstnatelnost. Cílem partnerství s ABSL je rozšíření aliance a možností podpory absolventů škol.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je vzdělávací program, který mladé lidi podporuje v osobním rozvoji a získání dovedností uplatnitelných v budoucí práci. Účastníci programu se stanou součástí mezinárodní komunity a mají možnost získat finanční příspěvek na své aktivity. Vedle rozvoje talentů je velký důraz kladen na dobrovolnictví. Členové ABSL mohou partnerstvím s tímto programem získat přístup k osmi milionové mezinárodní komunitě talentů, kteří programem prošli.

 

Projekt Stages založil v Ústí nad Labem odborník na rozvoj talentů Opher Brayer z Izraele, který od ABSL získal ocenění za inovační projekty v oblasti vzdělávání. Jeho unikátní vzdělávací metoda založená na jednoduchých hrách zvyšuje kreativitu a rychlost učení. „Zatímco konvenční školství bazíruje na znalostech, metoda pana Brayera se zaměřuje na rozvoj technologických schopností a dovedností z oblasti STEM, které jsou pro budoucnost tolik důležité,“ říká Jonathan Appleton. Ve světě již přínosy působení Ophera Brayera byly oceněny, nově například v rámci 9. výroční ceny za přelomové inovace (Ninth Annual Tribeca Disruptive Innovation Award) udělované v rámci filmového festivalu Tribeca v New Yorku. V ČR se jeho metody pomalu etablují v základních školách Ústeckého kraje, kde jsou patrné výrazné pokroky. Děti se učí až desetkrát rychleji a mění se i způsoby jejich uvažování. Opher Brayer je přesvědčen, že ze současných žáků místních základních škol vychová do pár let s pomocí své metody alespoň 3000 úspěšných start-upistů. „Vidíme až neuvěřitelné výsledky, které program Stages přináší. Věříme, že se jej podaří rozšířit do škol po celé ČR a že pomůže vychovat novou generaci odborníků. Stages ovšem není jen o edukaci dětí a studentů, výrazným způsobem může pomoci i při firemním vzdělávání. Členové ABSL mají nyní možnost prostřednictvím Stages získat kvalitní a efektivní vzdělávací programy pro své zaměstnance a zároveň přispět na rozvoj projektu ve školách,“ uzavřel Jonathan Appleton.