ABSL: Podnikové služby v ČR rostly o 19 %, největší boom zažívají centra poskytující IT služby

Obor podnikových služeb pokračuje v České republice v rychlém růstu. Počet center vzrostl meziročně o 10 %, počet zaměstnanců segmentu o 19 %. Celkem 220 společností, které z ČR poskytující podnikové služby do celého světa, zaměstnává již 89 000 lidí a na HDP České republiky se podílí 5 procenty. Nejnovější průzkum trhu prezentovala asociace ABSL na své výroční konferenci, která v Brně přivítala zhruba 500 účastníků.

„Letošní průzkum ukázal dva významné trendy. Tím prvním je zvyšování odbornosti center, tím druhým sílící IT specializace,“ uvedl Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v ČR sdružuje a zastupuje firmy z oboru podnikových služeb. „Již 47 % českých center podnikových služeb poskytuje IT služby a 89 % zvyšuje kvalitu a odbornost poskytovaných procesů. V ČR již dávno nejde kvantitu a jednoduchou transakční práci, investoři sem naopak situují stále kvalifikovanější práci a procesy,“ dodal. I tento fenomén úzce souvisí s technologiemi. Centra čile zavádějí robotickou automatizaci procesů, aby se lidé mohli soustředit na výzkum a vývoj, komunikaci se zákazníky či designování nových služeb.

Technologie hlavním hnacím motorem expanze

Technologie robotické automatizace či strojového učení a umělé inteligence představují jeden z hlavních hnacích motorů expanze celého segmentu, alespoň částečně je využívá již 75 % českých center podnikových služeb. V tuto chvíli dokáží tyto technologie poskytovat výkon srovnatelný s výkonem 1500 lidí. „V průměru osm zaměstnanců v každém centru se tedy může díky automatizaci věnovat kvalifikovanější práci,“ vysvětlil Jonathan Appleton s tím, že v příštím období se očekává ještě masivnější osvojení těchto technologií a další růst. „Myslím, že příští rok bychom se mohli dotknout hranice stovky tisíc zaměstnanců, tedy velikosti, kterou jsme měli v plánu dosáhnout v roce 2020. Jsme na velmi dobré cestě to dokázat,“ předpověděl Jonathan Appleton.

Jazykové znalosti zajistí mimo jiné cizinci

V centrech podnikových služeb nepotřebují zaměstnanci jen expertní znalosti, ale i jazykovou výbavu – celkem se v centrech hovoří 31 jazyky, prim hrají ty evropské. Potřebné jazykové kompetence pomáhají centrům nabízet i cizinci, kteří již tvoří celých 35 % všech zaměstnanců českého segmentu podnikových služeb. Meziročně jejich počet vzrostl o téměř o 5000. „Česká republika je pro cizince velmi populární, dokonce se dostala na 1. místo

žebříčku Expat Insider hodnotící země z pohledu atraktivity pracovního trhu pro cizince a expaty. Proto není problém k nám nalákat lidi ze zemí jako je například Německo, Španělsko, Itálie, Holandsko či Skandinávské země a jiné,“ vypočítává Jonathan Appleton s tím, že úprava legislativy v oblasti získávání pracovních povolení pro občany ze zemí mimo EU by českým zaměstnavatelům z tohoto oboru významně prospělo.

Roste segment, roste ABSL, roste výroční konference

Kromě samotného segmentu podnikových služeb vykazuje růst i asociace ABSL. Jejím hlavním úkolem je vytvořit platformu pro lepší spolupráci a předávání zkušeností mezi členy sdružení, hájit jejich zájmy a vytvářet lepší podnikatelské prostředí. Asociace si rovněž klade za cíl pomáhat růstu firem, které na našem trhu již působí, a podporovat nově přicházející investory. „Že má naše práce smysl, se odráží v růstu naší členské základny, která se za uplynulý rok rozšířila o pětinu,“ dodal Jonathan Appleton.

Hlavní akcí roku, kterou asociace pořádá, je její výroční konference. Záštitu nad letošním, již 5. ročníkem konference převzal primátor města Brna, Ing. Petr Vokřál. Konference letos přilákala téměř 500 účastníků z řad zahraničních investorů a managementu místních center podnikových služeb. Díky ABSL Akademii se však letos poprvé účastní i vybraní zaměstnanci, kteří chtějí v oboru dále rozvíjet svou kariéru, a studenti, kteří mají zájem zjistit, jak se nejlépe připravit na práci v době robotů a umělé inteligence.