ABSL: z domova pracuje 90 procent našich lidí, i navzdory pandemii probíhá nábor nových pracovníků

Kvůli rozšiřující se pandemii doporučilo již v půlce března 96 % center podnikových služeb svým zaměstnancům, aby pracovali z domova. K dnešnímu dni se podařilo na homeoffice převést téměř 90 procent všech zaměstnanců tohoto oboru, který v ČR zaměstnává 120 000 lidí. Vyplývá to z rychlého průzkumu mezi členy asociace ABSL, která na českém trhu sdružuje poskytovatel podnikových služeb.

Zhruba polovině center podnikových služeb se podařilo zajistit podmínky pro práci z domu pro všechny své zaměstnance. Plných 93 % center převedlo na práci z domova více než 80 % svých lidí, 7 % pak zhruba dvě třetiny. „Jako jeden z mála oborů tak mohou podnikové služby fungovat bez výpadků i nyní, ve složité době ovlivněné nutnými opatřeními zamezujícími šíření onemocnění Covid-19,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, a dodává: „Velmi pozitivním zjištěním našeho rychlého průzkumu je i skutečnost, že pouhých 8 % center pozastavilo své náborové aktivity. Valná většina center tedy pokračuje v náboru a přijímání nových pracovníků dle původních plánů, zavádí však nové procesy a metody. Pohovory probíhají přes Skype či jiné digitální platformy a nově nastupující musí projít buď zdravotní prohlídkou nebo informovat svého zaměstnavatele o svých cestovatelských aktivitách v uplynulých 2 týdnech.“

Zaměstnance, jejichž charakter práce neumožňuje práci z domova, pak chrání jejich zaměstnavatelé celou řadou nových opatření, například každodenní desinfekcí kanceláří, pravidelným měřením teploty, rozsazením v kancelářích s velkými rozestupy a podobně. Samozřejmostí je i zrušení všech schůzek, ať už interních či externích, a služebních cest. Všichni zaměstnanci ke komunikaci využívají digitální platformy a videokonference, a zůstávají tak v kontaktu se svými nadřízenými i kolegy.

„Náš obor byl již před vypuknutím pandemie velmi pružný a alespoň částečnou práci z domova umožňoval většině svých zaměstnanců. Zkušenosti s tímto modelem přicházejí nyní vhod. Firmy byly schopné velmi rychle zkonfigurovat své systémy a nastavit procesy tak, aby zajistily hladký průběh práce i ochranu svých lidí. Jsem přesvědčen o tom, že současná situace povede k dalšímu rozvoji digitalizace, a to nejen našeho oboru, ale celé ekonomiky,“ řekl na závěr Jonathan Appleton.