Aliance společností Epicor a Village Green Global pro udržitelnost a ekologii

logo_epicor_webSpolečnosti Epicor Software Corporation a Village Green Global vytvořily strategickou alianci, která má pomoci podnikům lépe čelit zvyšujícímu se tlaku na udržitelnost obchodních praktik a dodržování limitů v oblasti snižování emisí uhlíku. Hlavním cílem aliance je rozšířit ERP systém Epicor o funkce, jež umožní podnikům identifikovat, analyzovat, auditovat, sledovat, spravovat, vyhodnocovat a vykazovat uhlíkové emise, dopad provozu na životní prostředí a spotřebu energie.

Village Green se specializuje na takzvané podnikové uhlíkové účetnictví, přičemž využívá mezinárodně uznávaný systém analýzy a obchodování s uhlíkovými emisemi. Služby společnosti pomáhají zajistit škálovatelné výkaznictví pro účely uhlíkového účetnictví, které zohledňuje spotřebu elektřiny, vody, zemního plynu, dopravu, odpady a další faktory a pomáhá nacházet způsoby, jak šetřit energii i peníze, a zavádět a dodržovat udržitelné provozní postupy.

„Jsme rádi, že můžeme ve spolupráci se společností Epicor nabídnout jejím zákazníkům řešení uhlíkového účetnictví. Naším společným cílem je pomoci podnikům dosáhnout větší energetické účinnosti, šetřit náklady a zvládat čím dál náročnější požadavky nejrůznějších předpisů týkajících se životního prostředí, jako je evropská Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (ELD) či Předpis o omezování, hodnocení a povolování chemických látek (REACH),“ řekl Doug Smith, generální ředitel společnosti Village Green Global. „Mezi ERP systémem společnosti Epicor a našimi nástroji pro uhlíkové účetnictví existuje přirozená synergie. Podniky tak získají komplexní řešení pro rozvoj zelených provozních postupů.“

„Progresivně uvažující podniky vítají implementaci účinných mechanismů pro řízení, správu rizik a zajištění shody s předpisy (GRC) jako prostředek k udržení rizika pod kontrolou a zároveň jako prostředek ke zvýšení efektivity a výkonnosti podniku,“ řekl Matt Muldoon, viceprezident produktového marketingu společnosti Epicor. „Efektivní GRC je rozhodující složkou prosazování udržitelných obchodních praktik a zároveň nezbytným předpokladem pro sledování emisí oxidu uhličitého, řízení spotřeby energie či omezení odpadu.“

Podle společnosti Gartner budou příští tři roky důležitým obdobím pro regulaci, stanovení formálních standardů a podnikové poradenství týkající se otázek udržitelného rozvoje, změny klimatu a energetické účinnosti. Hodně z toho bude mít přímý nebo nepřímý dopad na odvětví IT průmyslu a využívání IT v organizacích.

O společnosti Village Green Global

Společnost Village Green Global, založená v roce 2002, je průkopníkem automatizovaného environmentálního výkaznictví pro podniky. Poskytuje reportovací řešení, poradenské služby a školení na podporu lepších provozních postupů a vyšší finanční výkonnosti. Její nástroje pro tzv. uhlíkové účetnictví a související služby umožňují organizacím přesně shromažďovat a ověřovat údaje o emisích, což by s manuálními, neintegrovanými systémy nebylo možné. Village Green udržuje databázi energetických hodnot zhruba 30 000 zařízení a její řešení byla použita při více než 6 000 ekologických auditech po celém světě. Projekt Get Green pomáhá studentům všech věkových skupin osvojit si procesy potřebné pro využití zelených pracovních příležitostí v environmentálních službách po celém světě. Další informace najdete na webu http://www.villagegreenglobal.com.

O společnosti Epicor Software Czech

Epicor Software je předním globálním poskytovatelem softwarových řešení pro odvětví výroby, distribuce, maloobchodu, pohostinství a služeb. Svým 20 000 zákazníkům ve více jak 150 zemích poskytuje společnost Epicor integrovaná softwarová řešení pro řízení podnikových procesů, s jejichž pomocí dokážou firmy zákazníků zvyšovat efektivitu a ziskovost, konkrétně jsou to systémy podporující plánování a využití podnikových zdrojů (ERP), řízení péče o zákazníky (CRM), řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce (SCM) a řízení operací v oblasti maloobchodu (retail). V České republice a na Slovensku působí společnost Epicor Software již 17 let. ERP řešení Epicor zde využívá přes 200 společností a s tímto softwarem pracuje více než 3 000 koncových uživatelů. Více informací naleznete na www.epicor.cz.