ARBES podporuje obchodování společnosti AXA na peněžních a kapitálových trzích

Společnost ARBES Technologies, která patří mezi přední evropské dodavatele softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví, oznámila dokončení projektu ve společnosti AXA investiční společnost, a.s. (AXA IS). Instalace informačního systému ARBES TOPAS umožní investiční společnosti efektivnější správu institucionálních portfolií a podílových fondů a také kvalitnější zabezpečení operací na kapitálovém trhu.

AXA IS je přední světovou investiční společností působící v České republice od roku 1992. Pro správu veškerých svých aktivit v oblasti finančního zabezpečení a správy majetku zvolila AXA IS softwarové řešení ARBES TOPAS, moderní vícemodulární systém pro správu investic a obchodování na kapitálových trzích, jenž lze vhodnou volbou modulů plně přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka. Řešení bylo do rutinního provozu spuštěno v lednu 2009, kdy nahradilo doposud používaný informační systém, který již nevyhovoval náročným požadavkům společnosti AXA IS kladeným na funkcionalitu, flexibilitu a zabezpečení.
Hlavním přínosem nového systému pro společnost AXA IS je zejména plně parametrizovatelný modul výkaznictví, který je předkonfigurován pro podporu a běh pojišťovacích ústavů. Dále je to automatický export veškerých účetních operací souvisejících s celkovou činností společnosti AXA IS do účetního systému celé skupiny AXA.

ARBES TOPAS svým uživatelům poskytuje kromě funkcí pro správu investic, účetnictví a obchodování také řadu metod pro oceňování portfolií veřejně obchodovatelných cenných papírů a běžných typů OTC derivátů. Systém archivuje všechny načítané kurzy z renomovaných agenturních zdrojů Reuters nebo Bloomberg. Na základě automatizovaného ocenění je stanovována hodnota majetku (NAV), která následně slouží jako východisko pro řadu navazujících výpočtů (kontrolu limitů v reálném čase, porovnávání výkonnosti portfolií apod.). Řešení je také vybaveno sadou rozhraní pro export a import obchodů, komunikaci s vybranými trhy a bankami, a to buď přímo, nebo pomocí protokolu SWIFT.

„Společnost ARBES byla vybrána především pro svůj profesionální přístup a řadu kvalitních referencí. Velkou předností byla i hluboká znalost prostředí a procesů v investičních společnostech, což usnadnilo a urychlilo práci na celém projektu,“ uvedla Kamila Horáčková, předsedkyně představenstva společnosti AXA investiční společnost. „Díky novému systému máme jistotu kvalitní technologie a stoprocentního zabezpečení všech našich operací,“ dodala.
O společnosti AXA IS

AXA investiční společnost, a.s. (AXA IS) je součástí skupiny AXA, která je přední světovou společností v oblasti finančního zabezpečení a správy majetku a po celém světě má na 52 miliónů klientů. Počátek aktivit společnosti AXA IS se na českém trhu datuje od roku 1992, kdy byla první společností působící v oblasti investičního bankovnictví v České republice a stala se také jedním ze zakládajících členů Burzy cenných papírů Praha, a. s. Klíčovou aktivitou AXA IS je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů a institucionálních portfolií pro subjekty v rámci skupiny AXA. Více informací naleznete na www.axa.cz.

O společnosti ARBES Technologies

Společnost ARBES Technologies, tvůrce a dodavatel softwarových systémů, byla založena v roce 1991. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES Technologies zahrnuje řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a factoring, CRM a v neposlední řadě i ERP řešení. Skupina ARBES Technologies využívá své silné vývojové základny v Praze a působí v řadě evropských zemích. Další informace jsou k dispozici na www.arbes.com.