ARBES pomohl Mediaservisu zvýšit efektivitu doručování zásilek

Arbes-logo-Mediaservis distribuuje od letošního ledna všechny adresné a neadresné zásilky s pomocí nového informačního systému NEMESIS. I to přispělo k faktu, že s pádem dopisového monopolu České pošty již několik operátorů a bank začalo doručovat svou hromadnou korespondenci právě přes Mediaservis. Tento alternativní poštovní operátor implementoval nový IS s podporou společnosti ARBES Technologies, předního evropského dodavatele informačních systémů pro automatizaci firemních procesů.

Mediaservis se rozhodl zefektivnit své organizační schéma a procesy na podzim 2012 v souvislosti se zmiňovanou úplnou liberalizací poštovního trhu od 1. 1. 2013. Proto bylo rozhodnuto o výměně informačního systému s cílem podpořit zrychlení procesů, optimalizaci plánování jednotlivých distribučních vln a komplexní propojení obchodu, provozu a ekonomiky. Vždyť jen do doručování adresných a neadresných zásilek je v Mediaservisu zapojeno přes 6500 doručovatelů, kteří jsou hodnoceni a odměňováni dle výkonu a kvality.

Společnost ARBES Technologies, která je systémovým integrátorem pro nově nasazený informační systém, bude nadále plnit roli podpory a rozvoje uvedeného řešení. „Věříme, že díky zkušenostem a nasazení odborníků společnosti ARBES Technologies, kteří nám pomohli v relativně krátkém čase připravit systém NEMESIS pro naše potřeby, budeme i nadále pro firemní klientelu zajímavou alternativou k České poště,“ řekl k úspěšnému zahájení provozu IS NEMESIS ředitel společnosti Mediaservis Martin Dzúr.

Za implementaci je na straně společnosti ARBES Technologies odpovědná její divize ECM/BPM, která se dlouhodobě orientuje na řešení v oblasti správy obsahu, toku dokumentů a business process managementu. Projekt byl realizován v rekordně krátkém čase, od zahájení prací až do spuštění ostrého provozu uběhlo jen 12 týdnů. Mediaservis tak od ledna 2013 může nabízet firemním zákazníkům levnější a kvalitnější služby než konkurence.

Konkrétně jenom v letošním lednu Mediaservis roznese a rozveze 4,5 milionu adresných zásilek. Na dopisovém trhu (cca 500 milionu ks ročně) hodlá letos získat 5 % podíl. Od roku 1999 alternativní poštovní operátor doručil zhruba dvě miliardy adresných zásilek, a to s úspešností 99,9 %. Rovněž letos plánuje distribuovat zhruba 1 miliardu letáků. Dokáže pokrýt celou republiku: všech 6250 obcí a 4,6 milionu poštovních schránek.

O společnosti Mediaservis
Mediaservis je jediným alternativním poštovním operátorem poskytujícím své služby vlastními zaměstnanci na celém území České republiky. Prostřednictvím své distribuční sítě zajišťuje doručování předplatného novin a časopisů a všech forem adresných i neadresných direct mailových zásilek. Více informací na www.mediaservis.cz.

O společnosti ARBES Technologies
Společnost ARBES Technologies, tvůrce a dodavatel softwarových systémů, byla založena v roce 1991. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES Technologies zahrnuje řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a factoring, CRM a ERP řešení. Skupina ARBES Technologies využívá své silné vývojové základny v Praze a působí v řadě evropských zemí. Další informace jsou k dispozici na www.arbes.com.