ARBES přinesl do Gruzie internetové bankovnictví

Bank of Georgia, největší gruzínská retailová banka, zprovoznila jako první v Gruzii novou univerzální platformu pro přímé bankovnictví s podporou komunikace prostřednictvím internetu, hlasovým ovládáním a mobilním bankovnictvím. Softwarovou platformu ARBES OBS bance dodala společnost ARBES, která tak opět prokázala, že patří mezi přední evropské softwarové společnosti s velmi silnou pozicí v bankovním a finančním sektoru.

Nová platforma umožňuje bankovním klientům vzdáleně vykonávat širokou škálu operací – od online plateb, blokací platebních karet, nastavování trvalých příkazů či inkas až po mezinárodní převody, konverze měn a mnoho dalších typů transakcí. Uživatelé přímého bankovnictví mohou také online žádat o půjčky, debetní či kreditní karty a dokonce i otevření depozitního účtu.

Vedle internetového bankovnictví mohou zákazníci Bank of Georgia využívat i SMS banking, Java banking (umožňující klientům komfortní přístup k plné škále bankovních produktů prostřednictvím Java kompatibilních mobilních telefonů), WAP banking (plnohodnotné bankovnictví prostřednictvím jednoduchých mobilů s malými displeji a pomalým připojením na internet) a PDA banking (internetové bankovnictví optimalizované pro přístroje s většími displeji a webovými prohlížeči).

Zavedení přímého bankovnictví bylo zákazníky přivítáno s nadšením, o čemž svědčí i fakt, že během jediného měsíce začalo nové možnosti využívat téměř 200 000 klientů banky.

Přímé komunikační kanály jsou v Bank of Georgia online napojeny na několik dalších informačních systémů – například na hlavní bankovní systém VABANK, na systém zpracovatele platebních karet Georgian Card či na systém automatizovaných komunálních plateb iPay a další.

Bezpečnost bankovních operací zajišťují jednorázové autentizační kódy generované tokeny Digipass nebo doručované prostřednictvím SMS zpráv a doplněné uživatelským jménem a heslem. Nadto je doména iBank.ge, kterou Bank of Georgia využívá pro přímé bankovnictví, podepsána a zabezpečena SSL certifikátem.

Celý systém je postaven na jednotné technologické platformě a ve všech komunikačních kanálech podporuje gruzínský a anglický jazyk.

„Společnost ARBES byla pro projekt vybrána především na základě bohatých zkušeností a četných referencí. Velkou předností byla také schopnost specialistů společnosti ARBES nejen zajišťovat implementaci technologického řešení, ale aktivně se účastnit i na vymýšlení a tvorbě bankovních produktů a služeb se silným zaměřením na marketingové aspekty,“ uvedl Dalibor Lošťák, Partner a Chief Technology Officer společnosti ARBES. „Implementace systému proběhla v průběhu pouhých šesti měsíců a ARBES opět prokázal své schopnosti realizovat rozsáhlý projekt i v méně zmapovaném prostředí,“ dodal.

„S potěšením můžeme oznámit, že se nám podařilo spustit první univerzální systém pro přímé bankovnictví v Gruzii, což pro naši banku představuje důležitý krok v poskytování špičkových služeb prostřednictvím všech kanálů a nespornou konkurenční výhodu. Nové služby navíc pomohou snížit množství běžných operací prováděných na přepážce banky, a to umožní bankovním konzultantům více se soustředit na prodej produktů a služeb s vyšší přidanou hodnotou. Přímé bankovnictví získává v Gruzii na důležitosti také díky tomu, že počet majitelů mobilních telefonů již překonal 2 miliony a stále roste,“ říká Irakli Gilauri, generální ředitel Bank of Georgia.

O Bank of Georgia

Bank of Georgia je přední gruzínská banka poskytující široké spektrum služeb v oblasti komerčního a investičního bankovnictví, správy majetku, pojištění, leasingu a zpracování karetních operací pro korporátní i retailovou klientelu. Tržní podíl dle velikosti aktiv přesahuje 35 procent, což činí z Bank of Georgia největší retailový bankovní ústav v zemi. Banka poskytuje služby více než 740 000 zákazníků prostřednictvím sítě 127 poboček, 286 bankomatů a jiných komunikačních kanálů, jako jsou internet či call centrum. V březnu roku 2008 získala banka ocenění Nejlepší banka Gruzie 2008 udělované každoročně časopisem Global Finance Magazine. Další informace jsou k dispozici na www.bog.ge.

O společnosti ARBES

Společnost ARBES, tvůrce a dodavatel softwarových systémů, byla založena v roce 1991. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES zahrnuje řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a factoring, CRM a v neposlední řadě i ERP řešení. Skupina ARBES využívá své silné vývojové základny v Praze a působí v řadě evropských zemích. Další informace jsou k dispozici na www.arbes.com.