ARBES se stal partnerem společnosti SCHUFA

ARBES Technologies, přední evropský dodavatel softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví, se stal partnerem německé společnosti SCHUFA v oblasti implementace řešení Decision Support System (DSS) pro podporu rozhodování v oblasti risk managementu na bázi rozhodovacích strategií, scorecard a obchodních pravidel.

Portfolio společnosti ARBES Technologies tak nyní lépe a efektivněji pokrývá řešení pro automatickou analýzu dat, jejich segmentaci, výpočet a vyhodnocení rizika, metodiky champion-challanger a analýzu „what-if“. Tyto funkce najdou využití v rámci procesů pro schvalování, správu či vymáhání spotřebitelských úvěrů, hypoték, kreditních karet, pojištění a v oblasti portfolio monitoringu. Systém byl v rámci několika implementací certifikován v souladu se směrnicemi Basel II.

„Účelem každého rozhodování je maximalizovat potenciální zisk při zachování adekvátního rizika. Rozhodnutí je potřeba provádět v co nejkratším čase a často navíc na základě velkého množství hodnocených dat, jako například u úvěrových kontrol při poskytování úvěrů, při online objednávkách kreditních karet, při pravidelném monitoringu stávajícího portfolia produktů, při vyhodnocení rizika podvodů,“ přiblížil možnosti využití systému DSS Jan Denemark, ředitel společnosti ARBES Technologies a dodal: „Řešení našeho nového partnera logicky doplní naši nabídku pro společnosti z oblasti bankovnictví a finančnictví.“

Flexibilní systém

Schufa DSS je navržen jako typický Decision Engine. Jde o flexibilní systém, který je určený pro podporu rozhodování vyhodnocením vstupních dat zákazníka nebo pro vyhodnocení žádosti pomocí nastavených pravidel, score a výpočtů. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je možné přímo koncovým uživatelem implementovat standardní metodologii řízení rizik založenou na obchodních pravidlech, kalkulacích a metodě scorecard. Pro testování úprav systém nabízí dávkové vyhodnocení nebo step-by-step kontrolu výpočtů. Všechny tyto funkcionality jsou dostupné v německém, anglickém a nově i v českém jazyce.

Široké využití

Pozitivní na DSS jsou různé způsoby využití – od online zpracování strategie v reálném čase po hodnocení dávkových souborů. Díky tomu je možné systém využít jak pro vyhodnocení úvěrů, tak i pro sledování či přepočty hromadných dat.

Společnost ARBES Technologies implementuje uvedené řešení a nastavuje risk management metodiku. Velkým přínosem je intuitivní designer, který může bez problémů zvládat vyškolený business a risk analytik klienta, a klient se tak stává flexibilní při požadovaných změnách a nezávislý na IT dodavateli.

ARBES pro pokrytí IT potřeb finančních institucí

Systém DSS tak zapadá do stávající mapy produktů společnosti ARBES Technologies, kterou tvoří systémy a řešení ARBES OBS (core banking a multi channel řešení), ARBES BPM (návrh a podpora business procesů), ARBES ECM (správa obsahu a dokument management systém), ARBES TOPAS (systém pro správu portfolií a obchodování na kapitálových a peněžních trzích) a ARBES TA (systém pro správu podílových listů), které pokrývají významnou oblast IT potřeb bank, leasingových společností, spořitelních družstev a dalších finančních institucí.