ARBES Technologies blíž svým zákazníkům

Společnost ARBES Technologies, přední evropský dodavatel informačních systémů, provedla s cílem přiblížit se ještě více svým zákazníkům významné změny v organizační struktuře. Vznikly celkem tři divize, které disponují ucelenou nabídkou softwarových řešení pro jednotlivé konkrétní segmenty trhu: podnikové aplikace pro soukromý i veřejný sektor, bankovnictví a obchodování s cennými papíry.

Společnost ARBES Technologies, založená roku 1991, doposud fungovala s horizontální organizační strukturou se třemi stěžejními odděleními – vývoj, realizace a obchod. „Toto uspořádání se v poslední době začalo projevovat jako nepříliš flexibilní. Proto jsme přistoupili k vertikálnímu modelu uspořádání, které kopíruje naše tři produktové skupiny a koresponduje s jednotlivými segmenty trhu, na kterých působíme,“ uvedl Tomáš Hlinka, ředitel společnosti ARBES Technologies.

Vedení divize podnikových informačních systémů se ujal Pavel Jiruše (34), který je novou posilou společnosti ARBES Technologies. Pavel Jiruše, absolvent oboru Informační technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze, má za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru v oblasti podnikových informačních systémů. Do společnosti ARBES Technologies přišel z firmy Oracle, kde byl zodpovědný za vedení projektových týmů při zavádění ERP řešení u zákazníků. V nové funkci má na starosti vývoj, prodej, implementaci i podporu ERP řešení ARBES FEIS a ostatních podnikových aplikací, mezi něž dále patří ARBES CRM, Leasing, Workflow, BI aj.

Divizi FIS (informační systémy pro finanční instituce) povede Roman Havlík (39), který se finančním produktům ve společnosti ARBES Technologies věnuje již od roku 1998. V rámci své nové pozice má na starosti vývoj, prodej, implementaci i podporu produktů ARBES TOPAS (systém pro správu investic a obchodování na kapitálových trzích) a ARBES TA (Transfer Agency, systém pro správu portfolia podílových fondů). Roman Havlík absolvoval obor Informační technologie na Vysoké škole ekonomické a své profesní zkušenosti sbíral mimo jiné i ve společnostech PPF, LIFOX či RH FIN.

Poslední divizi tvoří informační systémy pro bankovnictví, mezi něž patří především core bankingový systém ARBES OBS. V čele této divize stojí Dalibor Lošťák (42), jeden z původních zakladatelů firmy, který je s firmou spjat od samého počátku a spolupodílel se na vývoji většiny produktů a řešení. Dalibor Lošťák vystudoval obor Stochastické procesy, operační systémy na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské při ČVUT v Praze.

„Reorganizace společnosti zvýšila motivaci všech zainteresovaných pracovníků, což je jeden z klíčových faktorů pro úspěch v době probíhající hospodářské krize,“ uvedl Tomáš Hlinka. „Naším cílem bylo mimo jiné změnit fungování společnosti tak, aby převzala praktiky a výhody velkých korporací a zároveň, aby si podržela dosavadní flexibilitu a mrštnost středně velké české softwarové firmy. Výhodou firmy ARBES Technologies je navíc dlouhodobá stabilita a schopnost pružné reakce na požadavky zákazníků.“

Probíhající finanční krize výrazným způsobem ovlivňuje požadavky zákazníků na informační řešení, kdy je důraz kladen především na nákladově efektivní systém, ve kterém je velmi dobře vyvážena stránka ceny a přínosu. V této oblasti vidí společnost ARBES Technologies svou příležitost.

„Těší nás, že i v současné době zaznamenáváme zvýšenou poptávku po našich řešeních nejen v ČR, ale i v zahraničí. V nedávné době jsme například zahájili projekt výměny celého bankovního systému v bance v Kazachstánu a pokračuje také řada aktivit na českém trhu, jako například projekty ve společnostech Wüstenrot nebo Volksbank. Reorganizace navíc přináší své ovoce – všechny divize a týmy jsou si nyní výrazně blíž, chápou priority a mohou sledovat přímé důsledky svých aktivit na výsledcích divize a celkovém chodu společnosti,“ uzavřel Tomáš Hlinka.

Fotografie v tiskové kvalitě:

Pavel Jiruše

Roman Havlík

Dalibor Lošťák

O společnosti ARBES Technologies

Společnost ARBES Technologies, tvůrce a dodavatel softwarových systémů, byla založena v roce 1991. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES Technologies zahrnuje řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a factoring, CRM a v neposlední řadě i ERP řešení. Skupina ARBES Technologies využívá své silné vývojové základny v Praze a působí v řadě evropských zemích. Další informace jsou k dispozici na www.arbes.com.