ARBES Technologies řídí projekty pomocí metodiky PRINCE2

V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb v oblasti projektového řízení se společnost ARBES Technologies, přední evropský dodavatel softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví, rozhodla upravit své stávající interní procesy a pracovní postupy tak, aby plně odpovídaly standardům stanoveným metodikou PRINCE2.

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) představuje jednu z rozšířených metodologií v projektovém řízení. Jde o ucelený, ale zároveň pružný přístup k řízení jakéhokoliv druhu projektů s minimalizováním rizik.

Pro úspěšné zavedení této metodiky do každodenní praxe řízení projektů absolvovali projektoví manažeři společnosti ARBES Technologies náročné školení a získali certifikaci PRINCE2 2009 Foundation. Díky tomu je nyní firma schopna poskytovat kvalitní projektové řízení, a to nejen v souvislosti s vývojem vlastních softwarových systémů, ale i v oblasti implementačních projektů či úprav informačních systémů na míru konkrétních zákazníků.

Hlavními přínosy zavedení metodiky PRINCE2 do firemního prostředí jsou zejména:

– praxí ověřené postupy aplikovatelné na všechny typy projektů dodávané společností ARBES Technologies,
– rychlé a jednotné definování standardů odpovědností, komunikace a řízení kvality, rizik a konfigurací jak projektu, tak i dodávaných produktů,
– minimalizace formalizmů a důsledná orientace na dodávané produkty,
– zajištění kontroly nad plánovanými přínosy projektu a zvýšení pravděpodobnosti jejich skutečného dosažení,
– zajištění konzistentnosti projektu a snižování dopadů změn,
– diagnostika stavu projektu.

„Naše společnost již řadu let pravidelně audituje své postupy dle standardů ISO 9000, 20001 a 27000. Zavedením metodiky PRINCE2 jen potvrzuje, že patří mezi moderní dodavatele informačních systémů, kteří pružně reagují na aktuální trendy v oblasti vývoje software a jejich řízení,“ uvedl Jiří Žůrek, generální ředitel společnosti ARBES Technologies.

O společnosti ARBES Technologies
Společnost ARBES Technologies, tvůrce a dodavatel softwarových systémů, byla založena v roce 1991. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES Technologies zahrnuje řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a factoring, CRM a ERP řešení. Skupina ARBES Technologies využívá své silné vývojové základny v Praze a působí v řadě evropských zemí. Další informace jsou k dispozici na www.arbes.com.