ARBES TOPAS rozšiřuje působnost na zahraničních burzách cenných papírů

Arbes-logo-Společnost ARBES Technologies, přední český dodavatel softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví, představuje novinky svého úspěšného systému pro obchodování na kapitálových a peněžních trzích ARBES TOPAS. Nově je systém technologicky propojen s obchodní platformou Burzy cenných papírů Bratislava (BCPB) a certifikován je i pro novou obchodní platformu Varšavské burzy cenných papírů (WSE).

Mezi hlavní novinky systému ARBES TOPAS patří zavedení podpory přímé komunikace (DMA – Direct Market Access) mezi systémem ARBES TOPAS a obchodní platformou BCPB, která umožňuje přímé online odesílání aukčních objednávek a obchodů ze systému ARBES TOPAS a následné automatizované zpracování průběžně předávaných notifikací ze strany burzy. Nové řešení přispívá zejména k optimalizaci agendy front-office uživatelů a umožňuje velkým institucionálním investorům DMA přístup na všechny podporované trhy.

Jako první se tuto novou funkcionalitu rozhodla využít Poštová banka, a to v rámci projektu implementace komplexního řešení ARBES TOPAS pro oblast kapitálových a peněžních trhů, jehož přechod do produkčního prostředí se chystá v průběhu léta.

Kromě užšího propojení s BCPB absolvoval systém ARBES TOPAS také certifikaci pro napojení na novou obchodní platformu Varšavské burzy cenných papírů a získal certifikát Independent Software Vendor pro platformu UTP (Universal Trading Platform) na Varšavské burze. Tato obchodní platforma UTP byla převzata od společnosti NYSE Technologies, která ji aktivně využívá na mnoha světových burzách, například v New Yorku, Paříži, Lisabonu, Amsterdamu či Bruselu.

„Komunikace mezi aplikací ARBES TOPAS a Varšavskou burzou probíhá na úrovni FIX protokolu. ARBES TOPAS podporuje nejen manuální zadávání obchodních pokynů a jejich odesílání přímo na trh ze strany člena burzy, ale i oboustrannou komunikaci, která umožní nabídnout DMA přístup na trh také velkým institucionálním investorům. Tento přístup je možný jak přímým napojením pomocí FIX protokolu, tak i s využitím obchodního modulu informačních agentur Bloomberg nebo Reuters,“ uvedl Stanislav Švec ze společnosti ARBES Technologies, a dodal: První implementace nového rozhraní UTP byla zrealizována pro našeho významného klienta, společnost Equilor Zrt. zabývající se obchody s cennými papíry, a byla logickým pokračováním více jak dvouleté úspěšné spolupráce.“

O systému ARBES TOPAS
ARBES TOPAS, který spravuje více než 70 % prostředků kumulovaných v českých investičních fondech, poskytuje svým uživatelům kromě funkcí pro správu investic, účetnictví a obchodování také řadu metod pro oceňování portfolií veřejně obchodovatelných cenných papírů a běžných typů OTC derivátů. Systém archivuje všechny načítané kurzy z renomovaných agenturních zdrojů Reuters nebo Bloomberg. Na základě automatizovaného ocenění je stanovována hodnota majetku (NAV), která následně slouží jako východisko pro řadu navazujících výpočtů (kontrolu limitů v reálném čase, porovnávání výkonnosti portfolií apod.). Řešení je také vybaveno sadou rozhraní pro export a import obchodů, komunikaci s vybranými trhy a bankami, a to buď přímo, nebo pomocí protokolu SWIFT.

V současné době disponuje ARBES TOPAS plnohodnotnou podporou pro on-line obchodování na burzách v České republice, Slovensku, Maďarsku a Polsku. Napojením na jednotný systém XETRA v závěru loňského roku je možné prostřednictvím systému ARBES TOPAS obsluhovat také zbývající trhy v rámci středoevropské skupiny burz CEESEG, nebo jako člen přistoupit na Deutsche Börse ve Frankfurtu nad Mohanem. V uplynulém roce společnost ARBES Technologies dokončila také napojení na významného celosvětového zprostředkovatele MARCO POLO, čímž doplnila portfolio globálních obchodníků s cennými papíry FIDESSA a PINNACLE, přes které je možné obchodovat téměř na jakémkoliv trhu světa.

O společnosti ARBES Technologies
Společnost ARBES Technologies, tvůrce a dodavatel softwarových systémů, byla založena v roce 1991. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES Technologies zahrnuje řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a factoring, CRM a ERP řešení. Skupina ARBES Technologies využívá své silné vývojové základny v Praze a působí v řadě evropských zemí. Další informace jsou k dispozici na www.arbes.com.