ARBES TOPAS využívá přínosů MIFID

ARBES, přední evropský dodavatel softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví, připravil v rámci svého systému pro správu portfolií a obchodování na peněžních a kapitálových trzích ARBES TOPAS podporu směrnice MIFID. Tato směrnice reguluje v rámci EU pravidla vztahů s klienty a vedení evidence obchodníků na kapitálových trzích a právě v těchto dnech nabývá účinnost.

Směrnice je pro rozvoj systému vysoce přínosná, protože standardizuje řadu oblastí a umožňuje je tak mnohem účinněji automatizovat. Jedná se v prvé řadě o standardizaci investičních dotazníků, které mohou investoři nebo jejich finanční poradci vyplňovat přímo z internetu a podle jejich odpovědí systém automaticky klasifikuje jejich investiční profily, modelová portfolia a seznam poskytovaných služeb.

Další významnou změnou je sjednocení přístupu k trhům. ARBES TOPAS toho využívá zejména v oblasti sbližování segmentů SPAD a aukčních obchodů na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Díky tomuto sjednocování obou segmentů mohou nyní zahraniční investoři využívat přímý přístup (DMA) přes FIX protokol k obchodování na BCPP jako k celku. Celý proces od elektronického zadání desítek pokynů třeba z Bruselu, přes jejich realizaci v různých segmentech BCPP, až po zobrazení konfirmací na monitoru investora je nyní zpracován během jednotek sekund.

V neposlední řadě dochází i ke sjednocení způsobu identifikace všech profesionálních účastníků trhu pomocí bankovních identifikačních kódů (BIC) převzatých ze SWIFT a navazující oznamovací a informační povinnosti. Tato oblast je plně podporována v rámci komunikace s BCPP.

Směrnice MIFID se tak vedle širokého rozvoje systému v oblasti treasury, zajišťování portfolií a kontroly rizik stala jedním z velkých témat v seznamu novinek právě distribuované verze systému ARBES TOPAS.

O společnosti ARBES

Společnost ARBES, tvůrce a dodavatel softwarových systémů, byla založena v roce 1991. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES zahrnuje řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a factoring, CRM a v neposlední řadě i ERP řešení. Skupina ARBES využívá své silné vývojové základny v Praze a působí v řadě evropských zemích. Další informace jsou k dispozici na www.arbes.com.