ARBES umožní expanzi Modré pyramidy

ARBES Technologies, přední evropský dodavatel softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví, úspěšně implementoval řešení pro distribuci finančních produktů Investiční kapitálové společnosti Komerční banky (IKS KB) prostřednictvím distribuční sítě Modré pyramidy. Internetová platforma řešení ARBES TA umožní finančním poradcům Modré pyramidy nabízet a prodávat finanční produkty IKS KB koncovým investorům.

S ohledem na změny v oblasti stavebního spoření se společnost Modrá pyramida rozhodla změnit svůj obchodní model a rozšířit nabídku svých produktů a služeb. Ze stavební spořitelny se transformovala v poskytovatele komplexního finančního poradenství s ucelenou nabídkou produktů, mezi které mimo jiné nově patří i podílové fondy IKS KB.

Svou transformaci podpořila Modrá pyramida zavedením internetové platformy informačního systému ARBES TA, který automatizuje všechny procesy spojené s distribucí podílových listů. Poradci Modré pyramidy mohou díky novému systému uzavírat přes webové rozhraní nové smlouvy a přijímat pokyny podílníků nebo distributorů. Přijaté pokyny jsou vždy ověřeny a poté automaticky zpracovány. Na základě nich se pak dle definovaných pravidel vytvářejí instrukce k nákupu, prodeji či přestupu do registrů evidujících vydané podíly jednotlivých fondů a následně jsou i finančně vypořádány.

„Velice nás těší, že si Modrá pyramida zvolila řešení ARBES TA, které efektivně podpoří její další rozvoj a expanzi do nových oblastí podnikání. Systém ARBES TA úspěšně využívá již mnoho předních českých i evropských investičních společností, které pozitivně hodnotí především jeho komplexnost, možnost nastavení dle individuálních potřeb a vysokou míru automatizace všech činností,“ uvedl Tomáš Denemark, ředitel divize finančních a ekonomických informačních systémů ARBES Technologies.

Implementace systému trvala 7 měsíců a ostrý provoz byl spuštěn k 1. 4. 2012.

O systému ARBES TA
ARBES TA je vyspělý informační systém pro distribuci podílových listů. Patří mezi přední světová řešení pro oblast Transfer Agency, což dokazuje i skutečnost, že je uveden na čelních příčkách v mezinárodním katalogu Barrington Partners. S pomocí ARBES TA je možné řídit distribuci podílových listů vlastních fondů kolektivního investování, zprostředkovat prodej fondů třetích stran a vést lokální registr distribuovaných podílových listů. Systém také plně podporuje evidenci a odměňování strukturovaných distribučních sítí, včetně nástrojů pro flexibilní konfiguraci provizních schémat.

O společnosti Modrá pyramida
Modrá pyramida je moderní dynamická společnost zaměřující se na budování vztahu mezi klientem a finančním poradcem, která vedle tradičního stavebního spoření a úvěrů na bydlení nabízí řadu dalších bankovních a pojišťovacích produktů. Modrá pyramida je také registrována u ČNB jako investiční zprostředkovatel a distribuuje podílové fondy IKS KB prostřednictvím vázaných zástupců registrovaných rovněž u ČNB. Podrobnější informace jsou k dispozici na www.modrapyramida.cz.

O Investiční kapitálové společnosti Komerční banky
Investiční kapitálovou společnost KB založila Komerční banka roku 1994 jako svou stoprocentní dceřinou společnost. IKS KB nyní patří do skupiny Amundi a zabývá se obhospodařováním podílových a investičních fondů, zakládáním fondů na míru a individuální správou majetku. Objem majetku pod správou společnosti dosahuje 100 miliard Kč (stav k 31. 3. 2012). IKS KB je třetím největším správcem podílových fondů v České republice – ke konci března 2012 spravovala 20 otevřených podílových fondů, ve kterých má uloženo prostředky na 170 tisíc klientů. Více informací naleznete na www.iks-kb.cz.

O společnosti ARBES Technologies
Společnost ARBES Technologies, tvůrce a dodavatel softwarových systémů, byla založena v roce 1991. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES Technologies zahrnuje řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a factoring, CRM a ERP řešení. Skupina ARBES Technologies využívá své silné vývojové základny v Praze a působí v řadě evropských zemí. Další informace jsou k dispozici na www.arbes.com.