ARBES uspěl se svým návrhem re-designu aplikace CRAFOS pokrývající oblast Treasury a Market Risk Raiffeisenbank

Společnost ARBES Technologies, přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů pro bankovnictví a finančnictví, se podílí na re-designu aplikace CRAFOS Raiffeisenbank, klíčového stavebního kamene této banky pro oblast Treasury a Market Risk.

ARBES se v loňském roce úspěšně prosadil se svým návrhem o re-design aplikace CRAFOS pro oblast Treasury a Market Risk. Prvním úkolem bylo převzetí podpory a plnění SLA po bývalém dodavateli. Toto se podařilo naplnit a ARBES prokázal, že je schopen během několika měsíců naplno převzít stávající systém, který je provozován na několika odlišných technologických platformách. Druhá část vítězné nabídky, tedy samotný re-design, se postupně bude realizovat v rámci předdefinovaných projektových celků v letošním roce, s tím, že se k jeho ukončení dojde v roce 2017.

Pro společnost ARBES Technologies představuje práce na tomto projektu kombinaci analytických, konzultantských a vývojových prací. Jde o velmi podnětnou zkušenost, která jí pomáhá rozšiřovat záběr poskytovaných služeb stejně jako zvyšovat odbornost specialistů ARBESu ve specifických oblastech peněžních a kapitálových trhů. „Vedle dodávky vlastních osvědčených produktů ARBES TOPAS a ARBES TA, jsme schopni podporovat a rozvíjet na vysoké úrovni i aplikace, které přímo nevychází z dílny ARBESu“, řekl k tomuto úspěchu Milan Krupička, ředitel divize finančních informačních systémů a správy dokumentů v ARBES Technologies.

„ARBES je jedním z našich klíčových dodavatelů v oblasti kapitálových a peněžních trhů. Jde o dostatečně velkou společnost, která může bance naší velikosti garantovat stabilitu systému a zastupitelnost, a zároveň je stále dostatečně flexibilní,“ říká Milan Hain, člen představenstva Raiffeisenbank zodpovědný za oblast IT.